Hva vet vi om medisinsk cannabis?

Omfattende forskningsgjennomgang ser på hvilke tilstander der medisinsk cannabis har effekt.

Publisert: 9. juni 2021
Sist oppdatert: 31. mars 2023

Foto: Shutterstock

I denne rapporten går vi gjennom en lang rekke studier som ser på effekten av cannabis på de viktigste diagnosene der det hevdes at cannabis har effekt. Dette omfatter blant annet smerter, opioidavhengighet/overdoser, kreft og psykiske lidelser.

Ofte liten effekt

I mange tilfeller peker evidensen i retning av liten eller ingen effekt, og i et fåtall tilfeller ser effekten ut til å være negativ. Forskningen tyder på at cannabisbaserte medisiner kan ha en begrenset rolle i behandlingen av enkelte lidelser, først og fremst som tillegg til konvensjonelle legemidler, eller som et alternativ for dem som ikke responderer tilfredsstillende på de mest brukte medisinene. 

Udokumenterte påstander

Dette er gode nyheter for dem som opplever effekt av cannabisbaserte medisiner. Resultatene lever imidlertid ikke opp til de forhåpningene som er knyttet til cannabis som medisin. Så langt er de fleste påstander om effekt i beste fall udokumenterte.

Les rapporten her.
Del saken Facebook Twitter