Velkommen til vår kunnskapsbank

Her finner du et bredt utvalg av fakta om våre arbeidsområder - alkohol, narkotika og pengespill.

Lystgass: Hva og hvorfor?

Misbruk av lystgass har i flere år fått passere under radaren. Nå kan det komme nye og strengere regler.

Nærbilde av ungdommer med hettegensere.

Ungdom i rusbehandling: Veien til voksenlivet

Hva er viktig for ungdommer i rusbehandling i overgangen til voksenlivet? Det er temaet for en ny forskningsartikkel i Fontene Forskning.

Presentasjoner fra konferansen, "Diagnose: Gutt"

Her finner du et knippe presentasjoner fra konferansen, "Diagnose: Gutt - utenforskap og rus", som gikk av stabelen 29. november på Vulkan Arena.

Bilde av fentanyl

Hva er fentanyl?

Med ujevne mellomrom hører vi at fentanyl er i omløp i rusmiljøet også i Norge, da gjerne i forbindelse med overdoseproblematikk. Hva er det som gjør dette opioidet så farlig?

Fem fakta om nalokson

Ny studie viser at nalokson kan være et effektivt verktøy for å redusere antallet overdosedødsfall i Norge. Dette er noen av grunnene.

By

Slik kan rusavhengige klare seg bedre etter behandling

Det er fort gjort å tenke at behandlingen fungerer hvis en person ikke lenger bruker rusmidler. Sånn er det nødvendigvis ikke.

Kun 150 av 3500 soningsplasser er reservert til rusmestring. Foto: Pexels

Flere må få mulighet til å bli rusfrie i fengsel

Halvparten av innsatte i norske fengsler har brukt narkotika det siste halve året før soning, og 35 prosent har brukt narkotika mens de har vært i fengsel.

Flasker med alkohol.

Ikke sant at alkohol er sunt

Det er en myte at alkohol er bra for hjertet, fastslår ny rapport. Tvert imot øker alkohol risikoen for hjerte-karsykdom.

Alvorlig ung jente som ser inn i kamera.

Unge har krav på god rusbehandling

Tilbudet til unge som har problemer med rus er for dårlig. Det haster med å innføre tverrfaglig spesialisert rusbehandling for unge.

Cannabisblad på treplanke.

Hva er forskjellen på avkriminalisering og legalisering?

Avkriminalisering og legalisering er to begreper som går igjen i narkotikadebatten – ofte brukt om hverandre. Men hva er egentlig forskjellen?

Ølglass på bardisk.

Fakta om alkohol

Alkohol er en samlebetegnelse på en gruppe kjemiske stoffer som ligner hverandre. Den alkoholen som drikkes, heter etanol.

Barnehånd som holder voksen.

Når partner har et rusproblem

Hvordan oppleves det å ha barn med en person som sliter med rus? Det har en NTNU-studie nå sett nærmere på.