Velkommen til vår kunnskapsbank

Her finner du et bredt utvalg av fakta om våre arbeidsområder - alkohol, narkotika og pengespill.

Bilde av sprøyte og piller

Hva er egentlig en overdose?

Å forstå begrepet "overdose" kan virke enkelt – det er når man tar en dose som er så stor at den lammer åndedrettsfunksjonen og potensielt fører til døden. Men hvor stor er egentlig en overdose?

fra konferansen om kunstig intelligens

- KI kan frigjøre dyrebar tid

Konferansen, "Teknologi og kunstig intelligens på rusfeltet", ga oss et glimt av fremtiden.

Pokerbord med spillkort og briketter.

Hva innebærer kanalisering av pengespill?

Et av målene med spillpolitikken er å kanalisere mest mulig av pengespillet inn i lovlige og regulerte former. Høyere kanaliseringsgrad gir staten bedre kontroll med spillmarkedet. I Norge er kanaliseringsgraden 88 prosent.

Bilde av folk på konferanse

Presentasjoner fra konferansen, "Diagnose: Gutt"

Her finner du et knippe presentasjoner fra konferansen, "Diagnose: Gutt - utenforskap og rus", som gikk av stabelen 29. november på Vulkan Arena.

Kun 150 av 3500 soningsplasser er reservert til rusmestring. Foto: Pexels

Flere må få mulighet til å bli rusfrie i fengsel

Halvparten av innsatte i norske fengsler har brukt narkotika det siste halve året før soning, og 35 prosent har brukt narkotika mens de har vært i fengsel.

Alvorlig ung jente som ser inn i kamera.

Unge har krav på god rusbehandling

Tilbudet til unge som har problemer med rus er for dårlig. Det haster med å innføre tverrfaglig spesialisert rusbehandling for unge.

Cannabisblad på treplanke.

Hva er forskjellen på avkriminalisering og legalisering?

Avkriminalisering og legalisering er to begreper som går igjen i narkotikadebatten – ofte brukt om hverandre. Men hva er egentlig forskjellen?

Åker med cannabisplanter.

Cannabis re-klassifisert av narkotikakommisjonen

Nylig vedtok FNs Narkotikakommisjon å re-klassifisere cannabis. Dette får ingen konsekvenser for forbudet mot cannabis.

To personer som holder rundt hverandre.

En ny strategi som ivaretar pårørende

Regjeringen lanserte pårørendestrategien denne uka. Det er Actis svært glad for, og forventer at det vil følge penger med de foreslåtte tiltakene.

Ungdom med lue.

Pårørende får ikke god nok oppfølging

Det er et stort behov for mer kunnskap i hjelpeapparatet om hvordan det er å være etterlatt ved overdosedød. Det viser en ny studie.

Mann liggende på bakken.

Vil rusreformen gi færre overdoser?

Avkriminalisering har isolert sett neppe noen effekt på overdosedødsfall.

Hender som holder i hverandre.

Hva mener Actis om rusreformen?

19. desember 2019 la Rusreformutvalget frem sitt forslag til rusreform. Her kan du lese hva vi mener om forslaget.

Ung jente på bryggen i solnedgang.

Økt rusbruk blant unge

Den fallende trenden i ungdoms rusbruk er i ferd med å snu. Det er fullt mulig å stoppe utviklingen – men det må gjøres klokt og kunnskapsbasert.

Små fotballspillere på benken.

Stadig færre alkoholfrie soner

Nordmenn drikker mer enn før. Samtidig får flere og flere offentlige steder skjenkebevilling.

Sprøyter på bakken.

Får ikke rene sprøyter

Norge er i verdenstoppen på skadereduksjon, allikevel mangler nær én av fire kjente sprøytebrukere tilgang på rene nåler.

Hånd som legger stemmeseddel i valgurne.

Slik rustester du politikerne

Er du opptatt av ruspolitikk? Her er fem spørsmål du bør stille dine lokale politikere i valgkampen!

Fra venstre: Trine Skei Grande, kultur- og likestillingsminister, Venstre, Thomas Clausen, senterleder, Seraf, Ronny Bjørnestad, daglig leder, ProLARNett, Arild Knutsen, leder, FHN, Bent Høie, helseminister, Høyre. Foto: UiO.

Forslag til heroinassistert behandling klart

I dag ble forslaget til hvordan heroinassistert behandling (HAB) kan gjennomføres i Norge presentert. Stikkord er rehabilitering og forskning.

Bilde av ungdom i lue.

Hva er rusreformen?

Fem spørsmål og svar om overflyttingen fra justis til helse.

Person står på knust is.

Hva er effekten av avkriminalisering?

Hvilken effekten har avkriminalisering på bruken av narkotika? Vi tok en titt på hva forskningen sier.