Alkohol

Norge har et lavt alkoholkonsum sammenlignet med mange andre europeiske land. Likevel øker bruken, spesielt blant kvinner og eldre. Også ungdommen drikker mer.

Flasker med alkohol.

1 av 3 drikker alkohol hver uke

Alkohol er det mest utbredte rusmiddelet i Norge. Tall fra 2021 viser at 35 prosent av oss drikker alkohol ukentlig, mens 15 prosent ikke har drukket siste år. 

Mellom fem og åtte prosent av den voksne befolkningen i Norge er enten avhengig av, eller har et skadelig forbruk av alkohol. Dette tilsvarer 175 000-350 000 personer. 

Alkoholproblemer er vanligst blant unge voksne mellom 18 og 35 år. Eldre drikker oftere enn yngre, men har et mindre risikofylt drikkemønster.

Sjansen for å utvikle alkoholproblemer er to til tre ganger høyere blant menn enn kvinner.

Veltet vinglass.

Gjør oss syke

Verdens helseorganisasjon (WHO) oppgir alkohol som en av de viktigste årsakene til dårlig helse og for tidlig død i vestlige land. Alkohol øker risikoen for flere enn 200 sykdommer, inkludert flere former for kreft.

Jo tidligere man begynner å drikke, jo større er risikoen for psykiske lidelser som depresjon, angst, dårligere selvfølelse, lavt energinivå og uro. 

Mellom 50.000 og 150.000 barn lever med én eller flere voksne som har et så alvorlig alkoholproblem at det går ut over deres funksjonsevne.

Vinglass som fylles.

Koster milliarder

Nordmenns drikkevaner koster staten mellom 80 og 100 milliarder i året. 

Beløpet fordeler seg på tapt helse og livskvalitet, sykefravær og redusert produktivitet, samt ressursbruk i helse- og omsorgstjenesten. 

Tallene viser at det er langt billigere å forebygge gjennom en ansvarlig alkoholpolitikk enn å betale prisen for et høyt alkoholkonsum i ettertid.

Alkoholkonsum
7,44
Liter ren alkohol per innbygger (2021)
Alkoholproblemer
5%
Andel av den voksne befolkningen som har en alkoholbrukslidelse
Tar liv
371
Antall alkoholrelaterte dødsfall i 2021

Nyttige lenker til alkoholrelaterte temaer:

Meld deg på vårt nyhetsbrev og motta siste nytt
Ved å klikke "Send"-knappen ovenfor godtar jeg at Actis kan sende meg nyhetsbrev med nyheter, fakta og invitasjoner til arrangementer