Hvorfor bli medlem?

Dette er noe av det du som medlem i Actis-paraplyen:

Bilde av folk på konferanse

Actis arrangerer hvert år et bredt spekter av kurs, seminarer og konferanser som er aktuelle for våre medlemsorganisasjoner.

Gratis faglig påfyll

Actis arrangerer hvert år et bredt spekter av kurs, seminarer og konferanser som er aktuelle for våre medlemsorganisasjoner. Temaene kan være alt fra organisasjonsarbeid og kunnskap om fagfeltet til politisk påvirkningsarbeid, kommunikasjon, ledelse og mediearbeid. Alle kurs er gratis for medlemmer.

Bistand i søknadsprosesser og prosjektutvikling

Kravene til søknader, særlig om prosjekt- og driftsmidler, blir stadig strengere. I Actis finner du folk som er gode på dette og som kan bistå i prosessen. Dette kan øke sjansen for at du får de midlene du søker om.

Økonomi- og regnskapssupport

Økonomien er en utfordring for mange organisasjoner. Derfor har Actis bygget opp en avdeling med flinke folk på regnskap og rådgivning som du og din medlemsorganisasjon kan benytte dere av.

Faglig og politisk rådgivning

Fagrådgiverne våre kan hjelpe til med statistikk, vurdering av kilder, søk i forskningslitteratur og oppdateringer på den nyeste forskningen.

Vi har også politiske rådgiverne kan bistå med å skrive høringssvar, gi støtte til utarbeiding av politiske dokumenter, gi innspill til partiprogram og politiske strategier samt med forberedelser til møter med politikere.

Hjelp med informasjons- og kommunikasjonsarbeid

Våre kommunikasjonsrådgivere står klare til å bistå med gode råd og hjelp til alt fra pressemeldinger, kommentarartikler og mediekontakt til hvordan få mer ut av sosiale medier.

Politisk innflytelse

Som paraplyorganisasjon har Actis en sterk og tydelig stemme i politiske beslutningsprosesser som har med rus og avhengighet å gjøre. Det øker sjansen for å få gjennomslag også for de sakene som er viktige for deg og din organisasjon.

Faglig fellesskap

Som del av Actis-fellesskapet får du tilgang til en arena for kunnskapsutveksling, erfaringsdeling og nettverksbygging. Det ligger store muligheter i det å samarbeide på tvers av organisasjoner.

Mulighet for å leie kontorplass i Torggata 1

Sekretariatet til Actis holder til i Torggata, sentralt i Oslo. Her finnes det blant annet kontorplasser som er beregnet for utleie til medlemsorganisasjoner. I tillegg har vi møterom som du som medlem kan reservere og bruke gratis.