Våre medlemmer


Actis er paraply for 37 organisasjoner innenfor rusfeltet. Disse jobber typisk med ruspolitikk, forebygging, behandling og oppfølging av mennesker som har eller har hatt avhengighetsproblemer. Flere er også engasjert i arbeid med pårørende.

Kontakt sekretariatet dersom din organisasjon ønsker å bli medlem, eller hvis du vil ha mer informasjon om oss.

Her finner du en komplett liste med våre medlemsorganisasjoner: