Hvordan bli medlem?

Lurer du på hvordan din organisasjon kan bli en del av Actis-paraplyen?

Hender som holder sammen.

Om du lurer på hvordan din organisasjon kan bli medlem, kan du gjerne kontakte sekretariatet. Mer informasjon om forutsetninger for medlemskap finner du nedenfor.   

Arbeidsområder

Organisasjoner som i vesentlig grad arbeider innen ett eller flere av følgende områder, kan være medlemmer av Actis:

 1. Forebygging
 2. Behandling 
 3. Veiledning
 4. Selvhjelp
 5. Oppsøkende hjelpearbeid
 6. Generelle rusmiddelpolitiske spørsmål

Forutsetninger for medlemskap

 1. Medlemmene i Actis bygger sin virksomhet på ideen om frivillig innsats og folkelig engasjement som et bidrag til å løse samfunnsoppgaver.
 2. Fullverdige og assosierte medlemmer kan ikke motta økonomisk støtte fra virksomheter innenfor alkoholnæringen og deres interesseorganisasjoner.
 3. Kommersielle virksomheter kan ikke være medlemmer.
 4. Medlemmene kan ikke ha et alkohol- eller narkotikaliberalt formål.
 5. Medlemmene driver sine virksomheter på selvstendig grunnlag ut fra eget idemessig og faglig ståsted.

Opptak av medlemmer: