Narkotika

Bruk av narkotika er både et folkehelseproblem og et velferdsproblem. Narkotikabruk skaper utfordringer for brukeren, pårørende og samfunnet som helhet.

Joint som røykes.

Cannabis mest utbredt

Norge har valgt en ansvarlig narkotikapolitikk, og cannabisbruken her til lands er lav sammenlignet med resten av Europa. I Ungdata-undersøkelsen fra 2022 fortalte ni prosent av norske tenåringer at de hadde brukt cannabis i løpet av siste år, og fem prosent hadde prøvd andre narkotiske stoffer. Det er flere enn for fem år siden. 

Bruk henger blant annet sammen med kunnskap om skadepotensial, ønsket om ikke å bli tatt av politiet og holdningene til venner, familie og samfunnet førøvrig.

Ung mann med hodet i hendene.

Skaderisiko

Forskning viser at cannabisbruk kan forandre strukturen og funksjonene til viktige hjerneområder. Virkningen er sterkest på de unge. Cannabisbrukere er i følge undersøkelser overrepresentert blant dem som dropper ut av skole og studier. Gruppen som røyker cannabis drikker også i snitt mer alkohol enn de som ikke gjør det.


Veltede pilleglass.

Andre stoffer

Sentralstimulerende stoffer som kokain, amfetamin, metaamfetamin og MDMA er de mest utbredte illegale rusmidlene etter cannabis. Disse stoffene er mest utbredt i de yngste aldersgruppene. Bruken blant unge voksne har vært stabil de siste årene. 

Antall heroinbrukere har derimot gått ned de siste årene. Dette, kombinert med styrking av LAR og andre behandlingstilbud, har bidratt til at heroinrelaterte dødsfall i dag står for en mindre del av overdosestatistikken enn tidligere. 

Overdoser
241
Narkotikautløste dødsfall i 2021
Cannabis
2 %
Andel nordmenn fra 16-64 år som har brukt cannabis siste fire uker
Behandling
8000
Circa antall pasienter i LAR-behandling i 2022

Nyttige lenker til narkotikarelaterte temaer: