Rapporter

Actis´ medlemmer har aktivitet og kompetanse innenfor forebygging, holdningsskapende arbeid, behandling og ettervern.

Actis tenker helhet og sammenheng mellom disse områdene. Vi utarbeider regelmessig rapporter og notater som vil være av interesse og nytte for alle med engasjement for rusområdet. Disse finner du nedenfor.