Erfaringsrapport fra Colorado

Våre erfaringer fra studietur til Colorado finner du her.

Publisert: 5. desember 2018
Sist oppdatert: 17. september 2022

Actis besøkte Colorado sommeren 2018. I denne erfaringsrapporten har vi samlet intervjuer vi gjorde med politi, myndigheter, leger, politikere og andre, i tillegg til fakta og offentlig tilgjengelige statistikker. Foto: Wikipedia.

Colorado er den delstaten som har lengst erfaring med lovlig cannabis, og det har derfor vært stor internasjonal interesse for tall og informasjon. Dessverre er datagrunnlaget mangelfullt, og tallene som kommer ut, peker i ulike retninger.

Actis var derfor interessert i å studere erfaringene i Colorado nærmere, for å få et mer nyansert bilde. I juni 2018 reiste vi rundt og snakket med politikere og myndigheter, psykologer og leger, politi, arbeidsgivere og engasjerte enkeltpersoner for å få deres syn på situasjonen.

Bredere bilde 

Sammen med de dataene og rapportene som foreligger, gir svarene deres et bredere bilde på utviklingen etter legaliseringen.

Vi har derfor samlet våre erfaringer fra studieturen i nedenstående rapport. 

Last ned "Erfaringsrapport fra Colorado" (2018) her.
Del saken Facebook Twitter