Styret

Styret i Actis velges av kongressen, som avholdes hvert andre år.

Styret

Geir Riise

Leder

Hanne Cecilie Widnes

Nestleder

Jan Erik Bresil

Styremedlem

Elisabeth Kristoffersen

Styremedlem

Terje Turøy

Styremedlem

Wenche Walderhaug Midjord

Styremedlem

Anita Ellefsen

Styremedlem

Sarah Fabricius Blom Jul-Rasmussen

Styremedlem

Ahmed Rahid Haaji

Styremedlem

Henrik B. Larsen

Varamedlem

Anne Charlotte Valaker Bruheim

Varamedlem

Mai Lene Fløysvik Hæåk

Ansatterepresentant