Styret

Styret i Actis velges av kongressen, som avholdes hvert andre år.

Styret

Geir Riise

Leder

Anita Ellefsen

Nestleder

Hanne Cecilie Widnes

Styremedlem

Jan Erik Bresil

Styremedlem

Terje Turøy

Styremedlem

Henrik B. Larsen

Styremedlem

Mirjeta Emini

Styremedlem

Dordi Lerum

Styremedlem

Anders Skavdal Havdal

Styremedlem

André Thomassen Haugen

Varamedlem

Benjamin Brekke-Nærstad

Varamedlem

Marit Barene

Varamedlem

Mai Lene Fløysvik Hæåk

Ansatterepresentant