10 ting du bør vite om ungdom og alkohol

Norsk ungdom drikker gjerne mer når de først drikker, og i enkelte miljøer er bruken av både ­alkohol og andre rusmidler høy.

Publisert: 18. desember 2017
Sist oppdatert: 17. september 2022

Hva tenker dere på?  Foto: Pexels

Ungdoms alkoholbruk har vært fallende ­siden 2000-tallet. Unge i Norge drikker ­mindre ­alkohol totalt sett, og sjeldnere, enn sine ­europeiske jevnaldrende. Det er positivt.

Men unge drikker større mengder alkohol når de drikker. Risikofylt bruk av ­alkohol og narkotika er koblet til dårlige skole­resultater og mer fravær, og kan også forsterke en påbegynt negativ utvikling.

Skader hjernen

Ungdom tåler alkohol dårligere enn ­voksne. Kroppene deres er mindre, og alkoholen kan dermed ha en annen effekt. Et drikkenivå som en voksen tåler godt, kan være skadelig for en som er yngre.

Ungdoms kropper er dessuten under utvikling, og alkohol kan ha en negativ påvirkning. Dette gjelder spesielt for hjernen, som gjerne ikke er ferdig utviklet før i ­midten av 20-årene.

Unge hjerner er mer sårbare for alkoholrelaterte endringer som kan føre til dårligere hukommelse og svekket lærings­evne. Dette er uheldig i en livsfase der ­mange er under utdanning.

Alkohol påvirker også hjernens evne til å styre impulser. Dårligere impulskontroll er assosiert med større risiko for å utvikle en rusmiddelavhengighet senere i livet. Unge som drikker mye alkohol er også i risikosonen for å utvikle psykiske lidelser.

Unge mer utsatt

Samtidig er unge mer utsatt for ­andre ­negative konsekvenser av alkohol. Unge som drikker har større risiko for å bli utsatt for vold, uønskede seksuelle hendelser, skader og ­ulykker.

Denne rapporten er en forskningoppsummering der i tar for oss hva vi vet om alkohol og dens virkning på unge kropper.

I tilleggpresenterer vi en undersøkelse gjort av Opinion blant 1000 ungdommer i Norge mellom 15 og 20 år. Resultatene tyder på at ungdom i stor grad opplever at deres jevnaldrende ­drikker ­alkohol, og at venner er den vanligste kilden til alkohol.

Undersøkelsen viser også at ungdom opplever negative ­konsekvenser av jevnaldrendes drikking. For jentene var ­uønsket seksuell oppmerksomhet og å ha følt seg utrygg eller redd de ­vanligste konsekvensene. Guttene opplevde i større grad å ha blitt truet, fysisk skadet og fått klær eller andre eiendeler ødelagt.

Last ned "10 ting du bør vite om ungdom og alkohol" her.
Del saken Facebook Twitter