Alkohol og vold belaster ambulansetjenesten

Alkohol og vold henger tett sammen. Nå er drikkingens virkning på ambulansetjenesten kartlagt i ny erfaringsundersøkelse.

Publisert: 15. juli 2017
Sist oppdatert: 17. september 2022

Alkoholbruk gjør at de som skal hjelpe på et åsted selv blir truet og opplever frykt knyttet til alkoholbruk. Foto: Creative commons

I 2015 gikk den skotske ambulansetjenesten ut med en appell til folk om å drikke ansvarlig for å begrense ambulanseutrykninger som legger beslag på viktige ressurser. I en undersøkelse fremkom det at halvparten av utrykningene i helgene var alkoholrelatert.

Actis - Rusfeltets samarbeidsorgan ville vite om man i Norge så noe av det samme, og spurte Fagforbundets medlemmer i ambulansetjenesten om deres erfaringer med uteliv, helgefyll og helseskader knyttet til alkohol. Til sammen 874 ambulanseansatte svarte på undersøkelsen, som ble distribuert i mars 2016.

Alkohol og vold stjeler viktige ressurser

Undersøkelsen viser at alkoholbruk i stor grad påvirker ressurssituasjon og arbeidssituasjon for ambulansetjenesten på svært negativt vis. Det gjelder særlig helgefyll i byene:

Én av fire som jobber i by svarer at over halvparten av utrykningene i helgene involverer alkohol. For tettsteder er tallet under fem prosent. Der ambulansepersonell har opplevd fysiske angrep eller blitt truet med dette på jobb, oppgir én av fire at alkohol ofte har vært en faktor.

Alkohol forverrer eksisterende tilstander

Der ansatte har opplevd trakassering, oppgir nesten én av tre (29,5 prosent) at alkohol har vært en faktor. Ambulanseansatte forteller at alkohol sammen med andre rusmidler eller psykisk sykdom øker sjansen for aggressiv adferd. Problemer knyttet til alkohol og vold kan dermed bli forsterket av andre faktorer.

75 prosent av ambulansepersonellet opplever ofte eller en gang iblant at andre ruspåvirkede mennesker rundt pasienten gjør det vanskelig å utføre jobben.

Når ambulansepersonellet ble spurt om hvilke hendelser som oftest involverte alkohol, av alle typer hendelser de rykker ut til, svarte over halvparten (54 prosent) at alkohol oftest er en faktor ved voldshendelser. Byene ser ut til å ha noe mer av voldshendelser enn tettsteder (61 prosent i byen versus 46 prosent i tettsted).

Ikke bare helgefyll

Tallene viser tydelig at ambulansetjenesten bruker store ressurser på alkoholrelaterte utrykninger. Dette ressurser som kunne vært brukt andre steder. Tallene viser også at fyll gjør at ambulanseansatte utsettes for trakassering og vold og bidrar til økt risiko i situasjoner hvor de er på jobb for å hjelpe. Det gjelder også andre sammenhenger enn ren helgefyll.

Som en sier det i undersøkelsen: «Jeg har blitt truet på livet med ladd pistol, kniv og verbalt. Alle trusler involverte alkoholrus.»

Det er grunn til å anta at mange av ambulansetjenestens kostnader kunne vært redusert og beredskapskapasitet frigjort med en alkohol- og ruspolitikk utformet for å redusere problemene, for eksempel tiltak knyttet til skjenketider og ansvarlig alkoholsalg.

Last ned vår rapport "Rus og ambulansetjenestens ressursbruk" her.
Del saken Facebook Twitter