Velkommen til vår kunnskapsbank

Her finner du et bredt utvalg av fakta om våre arbeidsområder - alkohol, narkotika og pengespill.

Bilde av sprøyte og piller

Hva er egentlig en overdose?

Å forstå begrepet "overdose" kan virke enkelt – det er når man tar en dose som er så stor at den lammer åndedrettsfunksjonen og potensielt fører til døden. Men hvor stor er egentlig en overdose?

Rosa piller nærbilde

Rekordhøyt forbruk av reseptbelagte legemidler i USA

Ny studie viser at amerikanske kvinner kan forvente å gå på reseptbelagte legemidler 60 prosent av livet.

«Smart drugs» ikke så smart likevel

Noen hevder at såkalte "smart drugs" eller puggedop, kan fungere prestasjonsfremmende blant annet for studenter som må sprenglese inn mot eksamen. Ny rapport tegner et annet bilde.

Bilde av fentanyl

Hva er fentanyl?

Med ujevne mellomrom hører vi at fentanyl er i omløp i rusmiljøet også i Norge, da gjerne i forbindelse med overdoseproblematikk. Hva er det som gjør dette opioidet så farlig?

Fem fakta om nalokson

Ny studie viser at nalokson kan være et effektivt verktøy for å redusere antallet overdosedødsfall i Norge. Dette er noen av grunnene.

Kun 150 av 3500 soningsplasser er reservert til rusmestring. Foto: Pexels

Flere må få mulighet til å bli rusfrie i fengsel

Halvparten av innsatte i norske fengsler har brukt narkotika det siste halve året før soning, og 35 prosent har brukt narkotika mens de har vært i fengsel.

Alvorlig ung jente som ser inn i kamera.

Unge har krav på god rusbehandling

Tilbudet til unge som har problemer med rus er for dårlig. Det haster med å innføre tverrfaglig spesialisert rusbehandling for unge.

Cannabisblad på treplanke.

Hva er forskjellen på avkriminalisering og legalisering?

Avkriminalisering og legalisering er to begreper som går igjen i narkotikadebatten – ofte brukt om hverandre. Men hva er egentlig forskjellen?

Barnehånd som holder voksen.

Når partner har et rusproblem

Hvordan oppleves det å ha barn med en person som sliter med rus? Det har en NTNU-studie nå sett nærmere på.

Veltede pilleglass.

Opioidkrisen i USA: Hvor kan jeg lære mer?

Opioidkrisen har siden 1999 tatt over 800.000 menneskeliv i USA, og er nå mer dødelig enn trafikkulykker.

Ungdom som ruller joint.

Nedgang i unges cannabisbruk

Nye tall fra Folkehelseinstituttet viser at unge bruker mindre cannabis enn før pandemien.

Tre jenter som smiler og ler.

Stabil rusbruk blant Oslo-ungdom

Unge i Oslo opplever sin egen livssituasjon som generelt god, selv etter over ett år med pandemi.

Nærbilde av person som røyker en joint.

Flere bruker cannabis enn tobakk i Colorado

En ny rapport som ser på utviklingen i cannabisbruk etter legaliseringen, finner økt bruk i nesten alle aldergrupper.

Ung og eldre mann diskuterer.

Rollen som pårørende går på helsa løs

Pårørende til rusavhengige har oftest behov for helsehjelp, selv om de bruker minst tid på pårørendeoppgaver, viser ny undersøkelse. Usikkerhet og bekymring gjør situasjonen belastende.

Veltet pilleglass.

Stadig flere får hjelp i LAR

En undersøkelse viser at smertepasienter med legemiddelavhengighet er en økende gruppe i LAR. Og at det trengs mer kunnskap og bedre rutiner for å imøtekomme deres behov.

Opioid-tabletter i flere varianter.

Mindre heroin – mer legemidler

Opioider er årsak til mer enn 8 av 10 overdosedødsfall. Det viser en ny rapport som ser nærmere på hvilke opioider som er involvert i narkotikadødsfall.

Åker med cannabisplanter.

Cannabis re-klassifisert av narkotikakommisjonen

Nylig vedtok FNs Narkotikakommisjon å re-klassifisere cannabis. Dette får ingen konsekvenser for forbudet mot cannabis.

Mann liggende på bakken.

Vil rusreformen gi færre overdoser?

Avkriminalisering har isolert sett neppe noen effekt på overdosedødsfall.

Ungdom med lue ser utover vinterlandskap.

Hvilke psykiske skadevirkninger har cannabis?

Ett enkelt inntak av cannabis øker sannsynligheten for psykiatriske symptomer, og effekten er stor, ifølge The Lancet.

Piller veksler hender på fest.

Bruken av metamfetamin og MDMA øker

Det viser en ny analyse av avløpsvann i Europa, der Oslo som eneste norske by deltar.

Hender som holder i hverandre.

Hva mener Actis om rusreformen?

19. desember 2019 la Rusreformutvalget frem sitt forslag til rusreform. Her kan du lese hva vi mener om forslaget.

Ung jente på bryggen i solnedgang.

Økt rusbruk blant unge

Den fallende trenden i ungdoms rusbruk er i ferd med å snu. Det er fullt mulig å stoppe utviklingen – men det må gjøres klokt og kunnskapsbasert.

Sprøyter på bakken.

Får ikke rene sprøyter

Norge er i verdenstoppen på skadereduksjon, allikevel mangler nær én av fire kjente sprøytebrukere tilgang på rene nåler.

Fra venstre: Trine Skei Grande, kultur- og likestillingsminister, Venstre, Thomas Clausen, senterleder, Seraf, Ronny Bjørnestad, daglig leder, ProLARNett, Arild Knutsen, leder, FHN, Bent Høie, helseminister, Høyre. Foto: UiO.

Forslag til heroinassistert behandling klart

I dag ble forslaget til hvordan heroinassistert behandling (HAB) kan gjennomføres i Norge presentert. Stikkord er rehabilitering og forskning.

Fem ungdommer på rekke.

Kokain på fremmarsj i Europa

EUs narkotikabyrå rapporterer om økt tilgjengelighet og rekordbeslag av kokain i mange land. Økt bruk av crack-kokain rapporteres også.

Nærbilde av person som røyker cannabis.

Begrenset medisinsk effekt av cannabis

I en fersk rapport går EUs narkotikabyrå gjennom hva forskningen sier om medisinsk cannabis.

Ungdom som sitter ute og røyker.

Cannabis mer skadelig enn alkohol for ungdom

Tenåringer som bruker cannabis får langvarige skader på hjernen, viser canadisk studie.

Bilde av ungdom i lue.

Hva er rusreformen?

Fem spørsmål og svar om overflyttingen fra justis til helse.

Smilende gutt sitter på bro i byen.

Unge i Oslo røyker mer hasj

Andelen unge i Oslo som sier de har brukt hasj eller marihuana har økt markant fra 2015 til 2018, ifølge ny undersøkelse.

Person står på knust is.

Hva er effekten av avkriminalisering?

Hvilken effekten har avkriminalisering på bruken av narkotika? Vi tok en titt på hva forskningen sier.

Sprøyte, piller og pulver.

Norge i verdenstoppen på skadereduksjon

Norge er ett av fire land i verden som har høyest dekning av skadereduserende tiltak mot HIV og hepatitt blant rusmisbrukere.

Hender med hansker som håndterer cannabis.

Hva er cannabisolje?

Cannabis-produkter deles hovedsakelig inn i kategoriene hasj, marihuana og cannabisolje.

Jenter som håndterer cannabis.

Hva er marihuana?

Cannabis-produkter deles hovedsakelig inn i kategoriene hasj, marihuana og cannabisolje.

Nærbilde av ungdomsgutt.

Hva er hasj?

Cannabis-produkter deles hovedsakelig inn i kategoriene hasj, marihuana og cannabisolje.

Cannabisblad på treplanke.

Hva er cannabis?

Cannabis-produkter deles hovedsakelig inn i kategoriene hasj, marihuana og cannabisolje. Kjennetegn på virkningen av hasj og cannabis er ofte like.

Skåling i ølglass.

Er alkohol mer skadelig enn cannabis?

Norske studier finner at gruppen som røyker cannabis, i snitt drikker mer alkohol enn andre.