Velkommen til vår kunnskapsbank

Her finner du et bredt utvalg av fakta om våre arbeidsområder - alkohol, narkotika og pengespill.

Fem fakta om nalokson

Ny studie viser at nalokson kan være et effektivt verktøy for å redusere antallet overdosedødsfall i Norge. Dette er noen av grunnene.

To personer som holder rundt hverandre.

En ny strategi som ivaretar pårørende

Regjeringen lanserte pårørendestrategien denne uka. Det er Actis svært glad for, og forventer at det vil følge penger med de foreslåtte tiltakene.

Ungdom med lue.

Pårørende får ikke god nok oppfølging

Det er et stort behov for mer kunnskap i hjelpeapparatet om hvordan det er å være etterlatt ved overdosedød. Det viser en ny studie.

Hender som holder i hverandre.

Hva mener Actis om rusreformen?

19. desember 2019 la Rusreformutvalget frem sitt forslag til rusreform. Her kan du lese hva vi mener om forslaget.

Ung jente på bryggen i solnedgang.

Økt rusbruk blant unge

Den fallende trenden i ungdoms rusbruk er i ferd med å snu. Det er fullt mulig å stoppe utviklingen – men det må gjøres klokt og kunnskapsbasert.

Små fotballspillere på benken.

Stadig færre alkoholfrie soner

Nordmenn drikker mer enn før. Samtidig får flere og flere offentlige steder skjenkebevilling.

Hender som hviler på kaffebord.

Økt satsing på forebygging

Økt forebygging, fortsatt rusreform og alkoholstrategi er blant tingene Høyre, Venstre, FrP og KrF er blitt enige om i ny regjeringsplattform.

Bilde av ungdom i lue.

Hva er rusreformen?

Fem spørsmål og svar om overflyttingen fra justis til helse.

Kvinne løfter baby.

Skadene ved alkoholbruk i svangerskapet er lite kjent

Mange gravide får ikke informasjon om skaderisikoen ved å drikke under graviditeten.

Vinglass på bord ved grill.

Alkohol er ikke slankekost

Mange er ikke klar over kaloriinnholdet i det de drikker. Merking av kaloriinnhold kan bidra til å bevisstgjøre forbrukerne.