Fem fakta om nalokson

Ny studie viser at nalokson kan være et effektivt verktøy for å redusere antallet overdosedødsfall i Norge. Dette er noen av grunnene.

Publisert: 25. oktober 2022
Sist oppdatert: 1. september 2023

1. Hva er Nalokson?

Nalokson er en motgift i form av nesespray som kun virker på overdoser av opioider som heroin, fentanyl, oksykodon, metadon og morfin. Ved en overdose er det gjerne en kamerat, en pårørende eller helsepersonell på stedet som bruker sprayen. Effekten kommer etter 2-3 minutter og varer i 30-90 minutter.

2. Hvor får man tak i nalokson?

Nalokson kan fås på resept og hentes på forskjellige utleveringssteder over hele landet. Nalokson er også utplassert i mange fengsler samt i politibiler og i vektertjenesten.

3. Hvordan fungerer nalokson?

Nalokson er en opioidantagonist, som gjør at den kan binde seg til opioidreseptorer i hjernen. Naloksonen fester seg lettere til disse reseptorene enn opioidstoffer. Det gjør at den kan blokkere effekten av opioidene helt eller delvis og dermed avverge en mulig overdose.

4. Hvor effektivt er nalokson?

En ny studie publisert av SERAF viser at nalokson ble delt ut til 3527 personer i perioden 2014 til 2017. 958 av disse fikk påfyll underveis. I denne gruppen rapporterte 58 prosent å ha brukt nalokson i en nødssituasjon, som tilsvarer 1282 overdosesituasjoner fra 2014 til 2021. Redingsraten blir regnet for å være 20,6 per 100 utdelte naloksonkit.

5. Hva er naloksonprosjektet?

Naloksonprosjektet ble startet som en del av den nasjonale overdosestrategien. Prosjektet består av en utdelings- og opplæringsdel, i tillegg til forsknings- og analysedelen. De gode resultatene gjør nalokson til et satsingsområde i arbeid med å få ned overdosetallene.

Du kan lese mer om nalokson her.
Del saken Facebook Twitter

Les våre artikler i kunnskapsbasen