Skadene ved alkoholbruk i svangerskapet er lite kjent

Mange gravide får ikke informasjon om skaderisikoen ved å drikke under graviditeten.

Publisert: 15. juli 2016
Sist oppdatert: 21. september 2022
Kvinne løfter baby.

Det finnes ingen forskning som setter klare grenser for hvor lite alkohol som kan skade fosteret. Helsemyndighetene oppfordrer derfor gravide til å avstå fullstendig fra alkohol i svangerskapet. Foto: Shutterstock

En undersøkelse gjort på oppdrag fra Actis viser manglende informasjon til gravide om risikoen ved å drikke under graviditet.

Alkoholeksponering under svangerskapet kan føre til en rekke negative skader for barnet, skader som varer livet ut. Det finnes ingen forskning som setter klare grenser for hvor lite alkohol som kan skade fosteret. Helsemyndighetene oppfordrer derfor gravide til å avstå fullstendig fra alkohol i svangerskapet.

- Store mørketall

Undersøkelsen utført av TNS Gallup viser at 14 prosent drikker etter at de har fått bekreftet graviditeten, og hele 35 prosent drikker mens de prøver å bli gravide. Aftenposten skrev om undersøkelsen tidligere i sommer.

May Hansen har jobbet som jordmor i 40 år, og leder et tverrfaglig ressursteam i Rygge kommune som jobber med å avdekke, forebygge og følge opp rusbruk hos gravide. Hun er også styremedlem i Actis. Hansen mistenker at vi kun ser toppen av isfjellet.

- Jeg tror det er store mørketall på hvor mange som drikker i svangerskapet. Problemet er at mange kommuner ikke har kapasitet til det tverrfaglige samarbeidet som må til for å avdekke problematisk alkoholbruk hos mor, sier hun.

Kunnskapsmangel

Kunnskapen om konkrete typer skader barn kan få hvis mor drikker i graviditeten, er urovekkende lav. Svært få vet at alkoholeksponering kan føre til spesielt utseende, misdannelser i organer, ADHD, motoriske skader, hjerneskade og risiko for spontanabort.

Grafen under viser hvor mange som kjenner til den oppgitte skaden som konsekvens av alkoholbruk i svangerskapet:

Samtidig viser undersøkelsen at 27 prosent av kvinnene ikke hadde samtale med helsepersonell om alkohol. 16 prosent hadde ikke fått informasjon om de negative konsekvenser av drikking i svangerskapet.

- Mange kvinner kan utsette fosteret for unødvendig risiko fordi de ikke har fått informasjonen de trenger og har krav på. Det er derfor svært viktig at kvinner får informasjon om hvilke konsekvenser det kan ha dersom de drikker i svangerskapet, sier Mina Gerhardsen, generalsekretær i Actis.

Unge drikker mest

May Hansen deler denne oppfatningen:

- Her må helsepersonell ta større ansvar. Alkohol bør være tema ved første konsultasjon hos fastlege eller jordmor i forbindelse med graviditet. Kvinnen må skjønne alvoret i å drikke mens de er gravide, og risikoen de utsetter fosteret for, sier Hansen.

Det er kvinnene mellom 30 og 44 år som drikker mest. Dette er også den gruppen som har minst kunnskap om skadene alkoholbruk kan påføre fosteret. I denne gruppen er det også færrest som har fått informasjon om mulige skader.

- Fanges sjelden opp

Mina Gerhardsen etterlyser tettere oppfølging for kvinnene som har et risikofylt alkoholbruk og barna som fødes med alkoholskader.

- Vi ser at barn med alkoholrelaterte skade altfor sjelden fanges opp. Dette gjør at de ikke får den oppfølgingen de trenger. I hver helseregion bør det være et sykehus som har ansvar for å ha nødvendig kompetanse på oppfølging av babyer som fødes av kvinner som har drukket i svangerskapet. Barnevern og helsevesen bør kobles inn hvis det er mistanke om at en gravid kvinne misbruker alkohol i en slik grad at det kan skade det ufødte barnet. Barnevernloven må endres slik at varsling til barnevern før fødsel blir mulig også uten samtykke fra mor.

Gerhardsen mener også at ustabile familier som har vært preget av rus eller andre problemer som kan indikere økt fare for omsorgssvikt, skal utredes ved spedbarns/familiesenter. Disse sentrene bør være en lovpålagt tjeneste innenfor barnevernet, som en rettighet fastsatt i barnevernloven.

- Hensynet til barnets beste må alltid komme først, sier avslutter Gerhardsen.

Hele undersøkelsen kan lastes ned nederst i denne saken. 

Last ned undersøkelsen "Alkohol i svangerskapet. Notat 3:2016" her.
Del saken Facebook Twitter

Les våre artikler i kunnskapsbasen