Nedgang i unges cannabisbruk

Nye tall fra Folkehelseinstituttet viser at unge bruker mindre cannabis enn før pandemien.

Publisert: 10. februar 2022
Sist oppdatert: 20. september 2022
Ungdom som ruller joint.

- Både ungdommene og samfunnet har mye å tjene på lav rusbruk i denne aldersgruppen, sier Inger Lise Hansen, generalsekretær i Actis. Foto: Shutterstock.

Jevnt over ser det ut til at tallene for bruk av cannabis holder seg stabile. I den generelle befolkningen (personer mellom 16 og 64 år) er det ingen økning i antallet som har brukt cannabis det siste året eller den siste måneden.

Det er en liten økning i antallet som sier at de har brukt cannabis noen gang.

- Det er positivt at det har vært en nedgang i cannabisbruken blant unge de siste årene. Både ungdommene og vi som samfunn har mye å tjene på lav rusbruk i denne aldersgruppen, sier Inger Lise Hansen, generalsekretær i Actis.

Hansen sier at det blir spennende å se om nedgangen fortsetter etter pandemien.

- 2020 og 2021 har vært to unntaksår med mindre sosial kontakt og mer tid hjemme enn vanlig. Erfaringer fra Islands-modellen tilsier at hva vennene ens velger har stor påvirkning på egne valg rundt bruk av rusmidler. FHIs tall kan ikke bli en hvilepute. Vi må fortsette å jobbe aktivt for at rusbruken skal holdes så lav som mulig.

Lavere bruk blant de unge

I 2019 rapporterte 14,6 prosent av ungdommer mellom 16 og 20 år at de hadde brukt cannabis det siste året. Da hadde man sett enn oppadgående trend over flere år. I 2021 sank tallet til 10,9 prosent.

Også i aldersgruppen 26 til 30 år har antallet som har brukt cannabis de siste tolv månedene gått ned. For dem mellom 20 og 25 år er bruken stabil.

Samtidig er det langt flere i den yngre aldersgruppen som rapporterer om cannabisbruk det siste året sammenlignet med den generelle befolkningen.

Mens bare 4,4 av dem mellom 16 og 64 rapporterte at de hadde brukt cannabis de siste tolv månedene, var tilsvarende tall 10,9 prosent for dem mellom 16 og 20 år og 12,9 for dem mellom 20 og 25.

Menn bruker fortsatt mest

I likhet med tidligere år er det fremdeles menn som bruker mest cannabis. Mens bare 5,1 prosent av kvinnene mellom 16 og 30 sier at de har brukt cannabis de siste tolv månedene, sier 15,1 prosent av mennene det samme.

Kjønnsforskjeller gjør seg også gjeldende i bruk av sentralstimulerende stoffer som kokain, amfetamin og ecstacy/MDMA.

Les hele rapporten fra FHI her.


Del saken Facebook Twitter

Les våre artikler i kunnskapsbasen