Hva er egentlig en overdose?

Å forstå begrepet "overdose" kan virke enkelt – det er når man tar en dose som er så stor at den lammer åndedrettsfunksjonen og potensielt fører til døden. Men hvor stor er egentlig en overdose?

Publisert: 23. januar 2024
Sist oppdatert: 23. januar 2024
Bilde av sprøyte og piller

Forskeren Shane Dark konkluderer med at det ikke er mulig å fastsette en grense for morfinkonsentrasjon som definerer en heroinoverdose. Bruk av andre stoffer øker risikoen for overdose (foto: Shutterstock)

Stor variasjon i dødelige doser

Den australske forskeren Shane Darke har gjennomført flere studier om overdoser. Hans funn peker på stor variasjon i dosene som er involvert. Han rapporterer blant annet at medianverdien for konsentrasjonen av ren morfin i overdoser i Australia var 0,17 mg/L. De høyeste konsentrasjonene var 25 ganger høyere.

Umulig å fastsette en grense

Noen doser var åpenbart eksepsjonelt høye, men dette gjaldt ikke flertallet av tilfellene. Tvert imot gikk tendensen mot lavere konsentrasjoner, med en tredjedel i området ≤ 0,10 mg/L. Darke konkluderer derfor med at det ikke er mulig å fastsette en grense for morfinkonsentrasjon som definerer en heroinoverdose. Selv ved lave doser kan døden inntreffe, spesielt ved intravenøs bruk. Bruk av andre stoffer samtidig øker risikoen for overdose. Alvorlig respirasjonssvikt kan vedvare lenge etter at morfinkonsentrasjonen i blodet har nådd sitt makspunkt.

Hvordan forebygge overdoser?

Enkelte tar til orde for lovlig salg eller utstrakt forskrivning av narkotiske stoffer for å sikre brukere "kjente doser" av "rent stoff" slik at de ikke tar overdoser. Disse funnene viser imidlertid at et stort antall overdoser også skjer ved relativt lave morfinkonsentrasjoner, og at andre faktorer, som inntaksmåte og bruk av andre stoffer spiller en sentral rolle.

Forskerne peker på økt tilgang på nalokson, et medikament som kan reversere opioidoverdoser, som et viktig tiltak. De tar også til orde for bruk bruk av "varslings-dingser" (telefon-apper etc.), som kan si fra om mulige overdoser. I mange tilfeller gir dette nok tid til at ambulansepersonell kan redde liv, ettersom mer enn halvparten av overdosetilfellene har en overlevelsestid på over 20-30 minutter.

Les også:  Fire grep som skal styrke overdosearbeidet

Del saken Facebook Twitter

Les våre artikler i kunnskapsbasen