Skolen: En arena for rusforebygging

Skolen er en viktig arena for læring, sosial utvikling og forebygging. Skolen har også tilgang til foreldre og elevenes jevnaldrende, de viktigste påvirkningsaktørene for rusadferd.

Publisert: 12. mai 2017
Sist oppdatert: 17. september 2022

Elever i en formativ fase vil hente holdninger fra blant annet skolen. Foto: Pixabay

Derfor er skolene er en av våre viktigste forebyggingsarenaer, både for å gi kunnskap om rus til å gjøre kloke rusvalg, og for å kunne fange opp elever som har en problematisk rusbruk slik at de kan få hjelp så tidlig som mulig.

Skolen og rusbruk

Actis har foretatt en kartlegging der vi har spurt elever og lærere om rusbruk på skolen og om rusmiddelundervisningen. Denne rapporten er en oppsummering og sammenstilling av resultatene derfra.

Actis utgir en rekke kunnskapsnotater. De fleste notatene finnes både i trykt og digital versjon. Send en e-post til info@actis.no om du ønsker en trykt versjon tilsendt

Last ned vår rapport "Skolen: Arena for rusforebygging" her.
Del saken Facebook Twitter