Myter og fakta om cannabis

Cannabis er det mest utbredte illegale rusmiddelet i verden. Likevel er det kun et lite mindretall av verdens befolkning som har brukt stoffet nylig.

Publisert: 10. januar 2019
Sist oppdatert: 17. september 2022

Mange blir introdusert til cannabis i form av hasj eller marihuana på videregående skole. Foto: Creative commons/Pixabay

Det er derfor ikke dekning for å si at bruk av marihuana og hasj er vanlig. FN anslår at om lag 3,8 prosent av verdens befolkning har røyket hasj eller cannabis i løpet av siste år. Dette tallet har vært relativt stabilt de siste årene.

Er hasjrøyking vanlig?

I Norge oppgir 5,3 prosent i aldersgruppen 16-64 år at de har brukt hasj eller cannabis det siste året, og 2,5 prosent oppgir at de har brukt hasj eller marihuana siste måned. Èn av fire (24,5 prosent) sier at de har brukt eller prøvd stoffet en eller annen gang i livet. Vi ser imidlertid at enkelte grupper og miljøer har markant høyere bruk av cannabis.

Cannabis på ungdomsskolen

Ungdataundersøkelsen viser at svært få ungdommer har prøv cannabis det siste året, mens cirka 2 prosent oppgir at de har brukt stoffet to eller flere ganger. Av elever på videregående har 87 prosent aldri prøvd cannabis. 8 prosent oppgir å ha prøvd mer enn to ganger.

Imidlertid er det store lokale variasjoner innad i Oslo, og bruken av cannabis er urovekkende høy i noen miljøer. Cannabisbruken er betydelig høyere i de sentrumsnære og vestlige bydelene enn de østlige.

Hvem røyker hasj og marihuana?

Studier har vist at sannsynligheten for å bruke cannabis henger sammen med hvor skadelig man mener at cannabis er. Amerikanske undersøkelser har vist at endringer i risikovurdering kan forutsi endringer i bruksmønster. Når risikobevisstheten synker, så øker bruken (Samsha 2013).

Hasj og marihuana har et betydelig skadepotensial. Kunnskap om dette gjør det mulig for den enkelte og for samfunnet å ta fornuftige valg. Actis ønsker en faktabasert diskusjon. Individenes valg og samfunnets rusmiddelpolitikk må baseres på forskning og fakta, ikke ideologi, gamle minner fra 1970-tallet eller ønsketenkning.

Vil du vite mer om cannabis? Last ned vårt hefte "Myter og fakta om cannabis", nederst i denne artikkelen. Heftet er en omfattende kunnskapsoppsummering om forskningen gjort på feltet.

Actis utgir en rekke kunnskapsnotater. De fleste notatene finnes både i trykt og digital versjon. Send en e-post til info@actis.no om du ønsker en trykt versjon tilsendt.

Bruk av cannabis:

Last ned "Myter og fakta om cannabis" her.
Del saken Facebook Twitter