Narkotikaprekursorer i norsk rett

Narkotikaprekursorer er midler som anvendes ved fremstilling av narkotika.

Publisert: 12. august 2016
Sist oppdatert: 17. september 2022

De siste årene har flere personer som blir tatt for å importere narkotikaprekursorer også vært i besittelse av produksjonsutstyr. Foto: Pexels.

Actis støtter forslaget om at EU-forordningen om narkotikaprekursorer implementeres i forskrift 12. februar 2010 nr. 156 om gjennomføring av forordning (EF) nr. 273/2004 .

Produksjonsutstyr

Actis mener det er et godt tiltak at handelen med stoffene underlegges streng regulering, slik at man hindrer lekkasje fra de lovlige distribusjonskanalene til miljøer som anvender stoffene til ulovlig produksjon av narkotika.

De siste årene har vi også sett flere tilfeller hvor personer som blir tatt for å importere narkotikaprekursorer, har vært i besittelse av en betydelig beholdning av produksjonsutstyr for å fremstille narkotika og dopingmidler. Derfor er det også naturlig å inkludere produksjonsutstyr under tilsvarende tiltak.

Actis ønsker derfor å be Statens legemiddelverk om å utrede hvorvidt produksjonsutstyr også bør underlegges strengere kontroll og reguleringer

Last ned vårt høringssvar "Forordning om narkotikaprekursorer" her.
Del saken Facebook Twitter