Ny teknologi betyr ikke nye regler

Folkehelse skal settes foran nærings- og forbrukerhensyn – også i møte med ny teknologi.

Publisert: 25. oktober 2022
Sist oppdatert: 25. oktober 2022
Kjøleskap med alkoholholdig drikke.

Ny teknologi betyr ikke nye regler. Foto: Adobe stock. 

Nedenstående politiske uttalelse ble vedtatt som én av tre politiske uttalelser på Actis´ kongress september 2022.

*** 

Ny teknologi betyr ikke nye regler

Folkehelse skal settes foran nærings- og forbrukerhensyn – også i møte med ny teknologi.

Actis er bekymret for at ny teknologi utfordrer alkoholloven og peker spesielt på tre områder politikerne bør være bevisst på:

  1. Selvbetjente kasser
  2. Selvbetjente butikker
  3. Netthandel

Teknologien har de siste tiårene endret samfunnet og på mange måter gjort hverdagen vår enklere. Dette har ført til en positiv utvikling hvor varer og tjenester er mer tilgjengelige enn før. Samtidig stiller den teknologiske utviklingen oss overfor nye utfordringer, også i alkoholpolitikken. Da alkoholloven ble vedtatt i 1986 hadde man ikke de samme teknologiske mulighetene som man har nå.

Utfordringene knyttet til netthandel og selvbetjente kasser og butikker er knyttet til utføring av sosial kontroll og alderskontroll. Når kjøp og levering skjer til samme tidspunkt i en betjent kasse er det enklere å sjekke om personen er under 18 eller synlig beruset enn ved nettsalg eller ved selvbetjente kjøp.

Reglene om alderskontroll og sosial kontroll bidrar til å begrense tilgjengeligheten til alkohol og er avgjørende for å forebygge alkoholkonsum blant unge, hindre avhengighet og redusere alkoholrelaterte skader og dødsfall. Det er viktig at disse prinsippene fastholdes, selv når teknologien kan åpne opp for løsninger som vanskeliggjør alders- og sosial kontroll.

Selvbetjente butikker har vært et alternativ i distriktene hvor betjente dagligvarebutikker ikke har hatt økonomisk grunnlag for å drive. Actis er ikke i mot selvbetjente butikker i seg selv, men mener at Alkohollovens regler om alderskontroll og sosial kontroll må følges. Helsedirektoratet har uttalt at dagens digitale løsninger ikke er tilstrekkelige for å utøve tilfredsstillende kontroll med alder eller ruspåvirkning. I tilfeller hvor det ikke er mulig å betjene butikken store deler av dagen, bør kommunen vurdere å gi salgsbevilling for den perioden det er mulig å ha betjening i butikken.

Actis mener at: 

  • Det skal være krav om legitimasjon og sosial kontroll på leveringstidspunkt når alkoholholdige varer er kjøpt på nett
  • Det skal være betjening til stede i den delen av åpningstiden en har lov til å selge alkohol
  • Ansatte skal få opplæring i alderskontroll, sosial kontroll og konflikthåndtering
  • Skjenkekontrollører må få adgang til å bruke fremprovosert kjøp som metode for avdekke brudd på Alkoholloven ved nettsalg av alkohol
  • Alkohollovens regler om alderskontroll og sosial kontroll skal ikke lempes på i møte med ny teknologi
Del saken Facebook Twitter