Håper du har plass - krisesentertilbudet for personer i aktiv rus

Actis legger frem ny rapport om krisesentertilbudet for personer i aktiv rus.

Publisert: 8. februar 2024
Sist oppdatert: 6. februar 2024
kvinne som sitter mot vegg

Krisesentrene er i dag prisgitt kommunenes økonomiske handlingsrom og hvordan de prioriterer sine egne ressurser. Foto: Shutterstock

Actis har lenge jobbet for å løfte frem de som har rusproblemer og er utsatt for vold og overgrep i nære relasjoner. Innsatsen har særlig vært rettet mot mangelen på oppfølging og beskyttelse.

Personer, både menn og kvinner, som er avhengige av rusmidler, er den gruppen som oftest får nei når de søker beskyttelse på et krisesenter. 

I denne rapporten oppsummerer vi hva vi vet om dagens krisesentertilbud og hvilke problemer personer i aktiv rus står overfor. Vi skriver om hva som har blitt gjort så langt, og ikke minst lister vi opp hvilke tiltak som vil gjøre at også personer i aktiv rus får reell beskyttelse mot vold.

Du kan laste ned rapporten her.

Del saken Facebook Twitter