Den store verdien av forebygging

Å forebygge rusbruk blant unge kan spare oss for store menneskelige og økonomiske kostnader.

Publisert: 15. februar 2021
Sist oppdatert: 17. september 2022
En gruppe ungdommer som drikker øl.

Å forebygge rusbruk blant unge kan spare oss for store menneskelige og økonomiske kostnader.

Rusbruk medfører store omkostninger for samfunnet vårt. Det koster for dem som opplever at bruk av rusmidler svekker livsmuligheter, levestandard og fremtidsutsikter. Det koster for de pårørende som ligger søvnløse om natta fordi de ikke vet hvor barnet deres er. Og det koster samfunnet økonomisk, i form av redusert effektivitet, tapt arbeidskraft, ressursbruk i helsevesen og kriminalomsorg.

En ny rapport Oslo Economics har utarbeidet på vegne av Actis, viser at bruk av illegale rusmidler koster Norge 35 milliarder kroner årlig. Rusbruk har store konsekvenser for den enkelte og for storsamfunnet.

Les også: Økt rusbruk kan koste Norge milliarder.

Gigantisk kostnadsøkning

I Norge er rusbruken lav sammenlignet med resten av EU. Selv om vi har sett en viss økning i bruk blant ungdom og en urovekkende holdningsendring i denne gruppa, oppgir 5,2 prosent på befolkningsnivå å ha prøvd cannabis de siste 12 månedene i 2017-2019.

For kokain, heroin og sentralstimulerende stoff har tallene ligget stabilt rundt 0,5-1prosent. I EU var tilsvarende tall for cannabis på 5,7 prosent i 2018. Under 1 prosent hadde brukt andre rusmidler.

Det er ikke mange prosentpoengene som skiller Norge og EU-gjennomsnittet. Likevel viser rapporten fra Oslo Economics at en endring fra dagens nivå til EU-gjennomsnittet kan medføre en kostnadsøkning på 12,5 milliard kroner årlig. For primærhelsetjenesten kan dette bety en kostnadsøkning på over én milliard.

Dette er mer enn midlene som i dag er satt av til helsestasjon- og skolehelsetjenesten. I et enda verre scenario, hvor rusbruken øker til USA-nivå, kan Norge risikere å bruke nesten 10 prosent av statsbudsjettet på kostnader knyttet til bruk av illegale rusmidler.

Kan spare mye lidelse

Disse tallene viser viktigheten og verdien av god forebygging. Forebygging innebærer å skape gode og trygge oppvekstsvilkår, hjelpe foresatte i å være en trygg voksen for sine barn, og at vi særlig sørger for inkludering av sårbare grupper. Enten det er gjennom støtte til og ekstra oppfølging av familier med ulike sårbarheter, eller å sikre deltakelse i aktiviteter som kan gi gode opplevelser, mestring og inkludering.

Over hele landet legger helsesykepleiere, miljøarbeidere, lærere, politiforebyggere og frivillige ned livsviktig innsats for at barn og unge skal ha en trygg oppvekst. Å forebygge rusbruk blant unge kan spare oss for store menneskelige og økonomiske kostnader.

Derfor trengs det et forebyggingsløft. Unge må informeres om risikoen ved bruk av rusmidler. Kommunene må rustes til å følge opp og ivareta ungdom som sliter på ulike vis, og tilby kvalitativt gode og forpliktende oppfølgingsløp. Oppsøkende arbeid må prioriteres slik at det er mulig å bygge gode relasjoner til unge på drift.

Vi har ikke råd til økt rusmiddelbruk. Det handler ikke bare om økonomiske ressurser. Det handler om å spare dem som vil måtte bære en ekstra tung bør ved økt rusmiddelbruk. Vi som samfunn har et ansvar for å løfte sammen nå, for å forhindre at personer med rusavhengighet, pårørende og helsevesenet betaler en høyere pris senere. Verdien ved vellykket forebygging er stor.

Del saken Facebook Twitter