Norge kan gjøre mer

I dag er det verdens hepatittdag. Det er en anledning for politikerne til å vise at de vil gjøre det som trengs for å redusere forekomsten særlig av hepatitt C i Norge. Løsningen er blant annet å sørge for gratis brukerutstyr for injiserende rusavhengige, mener Inger Lise Hansen.

Publisert: 28. juli 2022
Sist oppdatert: 17. september 2022

Utdeling av sprøyter er det mest effektive tiltaket for å hindre smitte av hepatitt C blant injiserende rusavhengige. Foto: Freepik

Verden opplever for tiden et omfattende utbrudd av hepatitt. Ekspertene er usikre på hvorfor. WHO mener det nå er viktigere enn noen gang å rette søkelyset mot denne alvorlige sykdommen.

Hepatitt C er en av de farligste hepatitt-variantene. Den er kronisk og angriper leveren og kan føre til leverkreft. I Norge er 20 000-30 000 mennesker som er smittet av hepatitt C. De fleste har fått sykdommen i forbindelse med injisering av rusmidler.

Rene nåler, kanyler, filter og kokekar er utstyr som norske kommuner er lovpålagt å dele ut til injiserende rusavhengige som del av smittevernloven og nasjonal overdosestrategi.

Mange henger etter

­Det er et økende antall kommuner som deler ut utstyr, men det er fortsatt mange steder som henger etter. Det må vi gjøre noe med, mener Inger Lise Hansen:

- Vi vet at utdeling av sprøyter er det mest effektive tiltaket for å hindre smitte blant injiserende rusavhengige. Vi i Actis foreslår derfor en nasjonal finansieringsordning etter modell av den vi har for kondomer og at det i neste statsbudsjett bevilges minimum 10 millioner til dette, mener Hansen.

Mens WHO har som mål å utrydde hepatitt C innen 2030, har Helse- og omsorgsdepartementet i «Nasjonal strategi mot hepatitter 2018-2023» fastsatt to hovedmål:

  • Redusere forekomsten av hepatitt C med 90 prosent innen utgangen av 2023
  • Ingen i Norge skal dø eller bli alvorlig syke forårsaket av hepatitt C-virus

Utdeling av gratis brukerutstyr kan bringe oss nærmere disse målene.

Del saken Facebook Twitter