Vår pengespillplattform

Pengespill har fascinert mennesker i alle kulturer og gjennom mange århundrer. Pengespill kan også ha store uheldige konsekvenser.

Publisert: 29. august 2022
Sist oppdatert: 4. oktober 2022
Foto: Shutterstock.

Etterspørselen etter raske og interaktive spill øker. Foto: Shutterstock.

Spill fungerer som avkobling og aktivitet, og er også en viktig inntektskilde for frivilligheten. På den andre siden representerer også pengespill et folkehelseproblem, fordi problemspilling og spillavhengighet får store konsekvenser for den avhengige, pårørende og samfunnet.

Ifølge Hamarutvalget kjennetegnes et pengespill ved at «spilleren satser penger for å vinne en premie, innsatsen kan ikke tas tilbake etter at den er satset, og utfallet av spillet er helt eller delvis tilfeldig (Hamarutvalget). 

Den norske modellen

Begrepet pengespill blir i praksis brukt om alle former for lotteri og pengespill, og Actis velger å forholde seg til samme definisjon.

Uttrykket «å spille seg fra gård og grunn» er ikke av ny dato. Det er hovedgrunnen til at de fleste land i vår del av verden regulerer pengespill og ikke overlater det til frie markedskrefter. Den norske modellen innebærer at Norsk Rikstoto har monopol på hestesportsspill, mens det statlig eide selskapet Norsk Tipping har enerett på alle andre spill bortsett fra lotterier og bingo. 

Norsk Tippings rolle er «å kanalisere nordmenns spillelyst inn mot et moderat og ansvarlig tilbud som begrenser sosiale eller samfunnsmessige problemer. En viktig del av Norsk Tippings samfunnsoppdrag er at selskapet skal forebygge negative konsekvenser av pengespill.» (Norsk Tipping)

Last ned vår spillpolitiske plattform 2022 her.

Spilltilbud fra hele verden

Ny teknologi gir imidlertid norske spillere tilgang til spilltilbud fra hele verden. Etterspørselen etter raske og interaktive spill som er lett tilgjengelige via digitale plattformer øker, og konkurransen fra aktører utenfor Norges grenser som tilbyr spill til norske spillere, er stor. 

Nær halvparten av de som spilte på utenlandske nettkasinoer i 2015 var risiko- og problemspillere. I 2013 var det tilsvarende tallet en tredjepart. Også Norsk Tippings raske spill har en bekymringsverdig høy andel av risiko- og problemspillere.

Vi ser også at grensegangen mellom dataspill og pengespill utviskes, ved at det også kan bli store økonomiske tap knyttet til dataspilling gjennom kjøp i spill. Dataspill kan også føre til avhengighetsproblematikk og tap av kontroll over tids- og pengebruk, på samme måte som ved pengespill. 

Actis er primært opptatt av pengespillpolitikken, men i forebyggings- og behandlingsspørsmål vil også dataspillavhengighet være omfattet.

De fleste spillere i Norge har et uproblematisk forhold til pengespill. Det er imidlertid noen som har økt risiko for å utvikle problemer med spill, og utvikler også avhengighet.

Del saken Facebook Twitter