Dette arrangementet har vært

Kunstig intelligens på rusfeltet - en konferanse om mennesker

Foto av kvinne med VR briller

Hvor er vi på vei? Illustrasjon: Johan Reisang

Hvordan vil bølgen av digitalisering og kunstig intelligens påvirke rusfeltet?

Kan den løse bemanningsproblemer? Åpne opp for nye effektive tjenester? Gi hjelp til flere for mindre penger?

Er den nye teknologien forenlig med omsorg og evnen til å ivareta sårbarheten til personer som strever med rus?

Meld deg på konferansen

Uansett hvilken rolle du har på rusfeltet, så vil digitaliseringen i stadig større grad påvirke din arbeidshverdag.

Denne konferansen vil gi deg innblikk i hvordan.

Du vil også få presentert løsninger som allerede er her og som gir en pekepinn på hvor vi er på vei.

Se komplett program lenger ned på siden. 

Konferansen er særlig aktuell for:

- Ledelse og ansatte i offentlig forvaltning som jobber med planlegging, drift, forbedring og utvikling av tjenester på rusfeltet

- Politikere med interesse for rus og helse – lokalt og nasjonalt

- Sosionomer, helsesykepleiere, terapeuter, politi - alle som driver med forebygging, behandling og rehabilitering av personer med rusproblemer.

- Forskningsmiljøer

- Studenter

Foredragsholdere

Katarina Flatland,

Konferansier, lege og programleder

Siv Anette Fjellkårstad

Prosjektleder, Helsedirektoratet, har bla. ledet det nasjonale koordineringsprosjektet «Bedre bruk av kunstig intelligens»

Morten Forfang jobber med de tingene som ennå ikke finnes.

Morten Forfang

Ph.D. i kunstig intelligens og fagdirektør i Computas

Petter Bae Brandtzæg

Professor UiO, Sjefsforsker, SINTEF Digital

Lena Sørensen, KORUS

Lena Sørensen

Seksjonsleder KORUS Midt, Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin, St Olavs Hospital

Espen Freng

Leder for overdosearbeidet i Helsedirektoratet

Katarina Krokeborg

Avdelingssjef Rus og avhengighet, Sykehuset i Vestfold

Malin Rørendal

Spesialkonsulent Velferdsetaten Avdeling Forebygging og sentrumsarbeid Oslo kommune

Cathrine Bjelland

Fagkonsulent, Rusinfo

Anita Øgård-Repål

Førsteamanuensis, Institutt for helse- og sykepleievitenskap, Universitetet i Agder

Silje Anderdal Bakken

Universitetslektor - Institutt for kriminologi og rettssosiologi

Marius Sjømæling

Generalsekretær Barn av Rusmisbrukere

Foto: FFHR

Henrik Larsen

Prosjektleder, Foreningen for en helhetlig ruspolitikk (FFHR)

Program

08.30-09.00 Registering

09.00: Åpning

09.15: Hva er kunstig intelligens og hvordan kan rusfeltet dra nytte av denne teknologien? Morten Forfang, Ph.D. i kunstig intelligens og fagdirektør i Computas.

09.40 Hvordan kan bruk av kunstig intelligens være til hjelp på rusfeltet?
Siv Anette Fjellkårstad, prosjektleder, Helsedirektoratet. 

10.00: Pause

10.20: Hva med etikken?
Anita Øgård-Repål, Førsteamanuensis, Institutt for helse- og sykepleievitenskap, Universitetet i Agder. 

10.45: Fremtidens rusbehandling: Hvordan kan AI og digitalisering være en del av løsningen?»
Katarina Krokeborg, avdelingsleder, Sykehuset Vestfold Avdeling rus og avhengighet.  

11.10: Den digitale terapeuten
Lena Sørensen, sosionom og seksjonsleder ved KORUS Midt Norge, St Olavs Hospital. 

11.30: Lunsj

12.35: Panelsamtale: Hva sier brukerstemmene og de med erfaringskompetanse (som vet hvor det svikter)? Marius Sjømæling, generalsekretær Barn av Rusmisbrukere og Henrik Larsen, FFHR.

13.00: Kunstig intelligens som hjelper til bedre mental helse?
Petter Bae Brandtzæg, Professor Universitetet i Oslo/sjefsforsker, SINTEF Digital. 

13.25: Overdoseappen
Espen Freng, leder for overdosearbeidet i Helsedirektoratet.

13.50: Pause

14.05: Kriminalitetsbekjempelse i et digitalisert narkotikamarked
Silje Anderdal Bakken, universitetslektor ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi. 

14.30: HAP-appen - en digital suksess
Malin Rørendal, spesialkonsulent Velferdsetaten Avdeling Forebygging og sentrumsarbeid Oslo kommune og Cathrine Bjelland, fagkonsulent, Rusinfo. 

15.00: Slutt