Teknologi på rusfeltet - en konferanse om mennesker

Dato: 05/12/23
Sted: Vulkan Arena, Oslo
Tid: 09.30 - 15.30
Foto av kvinne med VR briller

Hvor er vi på vei? Illustrasjon: Johan Reisang

Løsninger, muligheter og dilemmaer

EARLY BIRD-RABATT FREM TIL 15. OKTOBER! (Mulig å delta digitalt)

Hvordan vil bølgen av digitalisering og kunstig intelligens påvirke din arbeidshverdag?

Hva vil den gjøre med rusfeltet? Kan den løse bemanningsproblemer? Åpne opp for nye effektive tjenester? Gi hjelp til flere for mindre penger?

Er den nye teknologien forenlig med omsorg og evnen til å ivareta sårbarheten til personer som strever med rus?

Meld deg på konferansen

Uansett hvilken rolle du har på rusfeltet, så vil digitaliseringen i stadig større grad påvirke din arbeidshverdag.

Denne konferansen vil gi deg innblikk i hvordan.

Du vil også få presentert løsninger som allerede er her og som gir en pekepinn på hvor vi er på vei.

Konferansen er særlig aktuell for:

- Sosionomer, helsesykepleiere, terapeuter, politi - alle som driver med forebygging, behandling og rehabilitering av personer med rusproblemer.

- Ledelse og ansatte i offentlig forvaltning som jobber med planlegging, drift, forbedring og utvikling av tjenester på rusfeltet

- Politikere med interesse for rus og helse – lokalt og nasjonalt

- Forskningsmiljøer

- Studenter

Foreløpige foredragsholdere

Katarina Flatland,

Konferansier, lege og programleder

Siv Anette Fjellkårstad

Prosjektleder, Helsedirektoratet, har bla. ledet det nasjonale koordineringsprosjektet «Bedre bruk av kunstig intelligens»

Morten Forfang

Ph.D. i kunstig intelligens og fagdirektør i Computas

Petter Bae Brandtzæg

Sjefsforsker, SINTEF Digital

Lena Sørensen

Sosionom og seksjonsleder Kompetansesenter rus – Midt Norge

Espen Freng

Leder for overdosearbeidet i Helsedirektoratet

Katarina Krokeborg

Avdelingssjef Rus og avhengighet, Sykehuset i Vestfold

Malin Rørendal

Spesialkonsulent Velferdsetaten Avdeling Forebygging og sentrumsarbeid Oslo kommune

Anita Øgård-Repå

Førsteamanuensis, Institutt for helse- og sykepleievitenskap, Universitetet i Agder

Silje Anderdal Bakken

Universitetslektor - Institutt for kriminologi og rettssosiologi

Marius Sjømæling

Generalsekretær Barn av Rusmisbrukere

Program

Kunstig intelligens for nybegynnere
Morten Forfang, Ph.D. i kunstig intelligens og fagdirektør i Computas. Hva er kunstig intelligens og hvordan angår den deg? Kan man lære en AI og bli en god terapeut?

Kunstig intelligens som partner i rusomsorgen
Siv Anette Fjellkårstad, prosjektleder, Helsedirektoratet. Fjellkårstad ledet det nasjonale koordineringsprosjektet «Bedre bruk av kunstig intelligens».

Hva med etikken?
Anita Øgård-Repål, Førsteamanuensis, Institutt for helse- og sykepleievitenskap, Universitetet i Agder. Etiske dilemmaer ved bruk av teknologi i rusomsorgen.

Kan ny teknologi løse bemanningsproblemer i rusomsorgen?
Katarina Krokeborg, avdelingsleder, Vestfold, Avdeling rus og avhengighet.  Utgangspunktet er den ferske fremtidsstudien «Rus- og avhengighetsbehandling 2035».

Den digitale terapeuten
Lena Sørensen, sosionom og seksjonsleder for Kompetansesenter rus – Midt Norge. Presentasjon av et digitalt system for å hindre at ruspasienter faller ut av behandlingen. Er terapeutene villige til å ta det i bruk?

Kunstig intelligens som hjelper til bedre mental helse?
Petter Bae Brandtzæg, sjefsforsker, SINTEF Digital. Prosjektet Social Health Bots ser på potensiale og utfordringer knyttet til chatbots i sammenheng med å gi psykisk helsestøtte til unge.

Når målgruppen er den rusavhengige
Espen Freng, leder for overdosearbeidet i Helsedirektoratet.
Freng gir oss en sniktitt på den nye overdoseappen som er under utvikling.

Narkotikamarkeder i et digitalt samfunn
Silje Anderdal Bakken, universitetslektor ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi. Bakken står bak flere publikasjoner om hvordan salg av narkotika foregår digitalt, og gir oss spennende innsikt i dette.

HAP-appen - en digital suksess
Malin Rørendal, spesialkonsulent Velferdsetaten Avdeling Forebygging og sentrumsarbeid Oslo kommune. Rørendal har vært med å utvikle Hasjavvenningsprogrammet, inkludert HAP-appen.

Hva sier den rusavhengige og de pårørende?
Refleksjoner fra Marius Sjømæling, generalsekretær Barn av Rusmisbrukere, m.fl.