Rusundervisning i skolen

Bruk av rusmidler, enten egen eller foreldrenes, svekker elevenes mulighet til å få et godt læringsutbytte på skolen og øker risikoen for frafall. Læring og rus er motsetninger.

Publisert: 31. januar 2017
Sist oppdatert: 17. september 2022
Foto: Freepik.com

Actis mener at det bør utarbeides et nasjonalt obligatorisk rusundervisningsprogram. Foto: Freepik.com

Rusforebyggende arbeid er en viktig del av skolens brede formål. Actis støtter forslaget om at folkehelse bør løftes frem som et prioritert tema som skal vektlegges i flere fag.

Styrk rusundervisningen

Rusmidler er allerede en del av undervisningen og fagene på norske skoler, men denne undervisningen må forbedres. Dagens rusundervisning varierer i for stor grad fra kommune til kommune og skole til skole.

Actis mener derfor at det bør utarbeides et nasjonalt obligatorisk rusundervisningsprogram for å sikre at barn og unge får et godt kunnskapsgrunnlag om rusmidler. Slik undervisning må være obligatorisk, oppdatert og kvalitetssikret.

Cannabis, skolegang og forebyggerne

Undervisningsopplegget må involvere foreldre. De foresatte er en viktig beskyttende faktor som også har behov for kvalitetssikret kunnskap. Det bør utvikles et e-læringsprogram som en del av støttematerialet for elever og lærere, for å sikre lik og oppdatert undervisning.

Cannabis har i de siste årene blitt fremstilt som et harmløst rusmiddel i det offentlige ordskiftet. Det er uheldig dersom denne oppfatningen fester seg hos ungdom. Vi vet i dag for eksempel at hasjbruk har potensiale til å påvirke ikke bare karakterer, men helsen generelt på negativ måte.

Hasjbruk i veien for videre utdanning

I flere ungdomsmiljøer er det bekymringsfull høyt bruk av hasj og marihuana. Opp mot 30 prosent av elevene i 3. trinn på videregående skole har prøvd cannabis. Risikoen ved cannabisbruk blant unge er bl.a. svekkede kognitive evner, avhengighet, psykiske problemer som depresjon og angst og risiko for psykose.

En studie publisert i The Lancet fant at unge som begynner å bruke cannabis daglig før de er 17 år har 60 prosent lavere sannsynlighet for å fullføre videregående eller høyere utdannelse. En dansk undersøkelse fant at cannabis var en medvirkende, og ofte utsalgsgivende, faktor i halvparten av drop out-tilfellene.

Skolen bør formidle en restriktiv holdning til rusmidler, og forebygge at elevene får problemer senere i livet. Forebygging og tidlig innsats er viktig i et folkehelseperspektiv, og og må prioriteres og konkretiseres i fornyelsen av Kunnskapsløftet.

Last ned "Innspill til Stortingsmelding 28 (2015-2016)" her.
Del saken Facebook Twitter