Dette arrangementet har vært

Frokostmøte: "Jeg håper du har plass"

Trist kvinne ser ut av vinduet.

Personer i aktiv rus er ekstra sårbare og trenger beskyttelse mot vold.  

Om krisestertilbudet for personer i aktiv rus. Velkommen til frokostmøte og lansering av ny rapport. Arrangementet kan også ses digitalt.

Én av de mest voldsutsatte gruppene i Norge er personer i aktiv rus, altså at de bruker eller er avhengige av alkohol eller illegale rusmidler. Likevel er ikke denne gruppen sikret plass på krisesenter, hvis de trenger beskyttelse.

Krisesentertilbudet skal være et tilgjengelig lavterskeltilbud for alle som utsettes for vold i nære relasjoner. Undersøkelser viser at dette mange steder ikke gjelder for personer i aktiv rus.

Dette er utgangspunktet for den helt ferske Acits-rapporten som denne dagen legges frem, og for resten av programmet denne torsdagsmorgen. 

Temaet er aktuelt som aldri før, men får lite oppmerksomhet verken i offentligheten eller blant politikerne - nasjonalt eller lokalt.  

Hva sier de som jobber tett på rusmiljøet om dette? Og har barne- og familieminister Kjersti Toppe en plan for å gjøre noe med situasjonen?  

Fagfolk på området og en kvinne som selv har vært rusavhengig og kjent frykten på kroppen, deler sine tanker tematikken.  

Det blir også politisk debatt med Kjersti Toppe (Sp), Kathy Lie (SV) og Tage Pettersen (H).

Arrangementet er gratis og åpent for alle. 

Følg arrangementet digitalt

Påmelding her.

På podiet

Trine Fagervik

Statssekretær, barne- og familiedepartementet (SP)

Kathy Lie

Familie- og kulturkomiteen (SV)

Tage Pettersen

Familie- og kulturkomiteen (H)

Heidi Hansen

Prindsen Mottakssenter
Portrett av Inger Lise Hansen

Vi støtter et stramt budsjett, men tiltakene vi ber om, som å styrke overdosearbeidet, kan både spare penger og ikke minst redde liv.

Inger Lise Hansen

Generalsekretær, Actis

Aslak Bonde

Debattleder

Program

Inger Lise Hansen, Actis: Presentasjon av ny rapport: Slik er dagens krisesentertilbud for personer i aktiv rus 

Jørgen Markus Jørgensen fra Gatejuristen: Vold i rusmiljøet - erfaringer fra et rettshjelpsperspektiv

Heidi Hansen, erfaringskonsulent ved Prindsen mottakssenter: Hvordan det er å være kvinne i rusmiljøet?

Innlegg fra Statssekretær Trine Fagervik

Politisk debatt med Trine Fagervik (Sp), Kathy Lie (SV) og Tage Pettersen (H). Debattleder: Aslak Bonde

Avslutning og oppsummering