Lav rusbruk blant norsk ungdom

Norsk ungdom er fortsatt blant dem som bruker minst rusmidler. Det viser nye tall fra den europeiske ESPAD-studien som ble lagt frem i dag.

Publisert: 12. november 2020
Sist oppdatert: 20. september 2022
En gruppe ungdommer som drikker øl.

Å forebygge rusbruk blant unge kan spare oss for store menneskelige og økonomiske kostnader.

ESPAD-studien er gjennomført blant 15-16 åringer i 35 europeiske land. Den viser at alkoholforbruket blant unge i Europa har sunket betydelig siden årtusenskiftet, men nedgangen ser ut til å ha flatet ut de siste årene. Cannabisbruken har holdt seg relativt stabil i Europa de siste årene, men i Norge ser det ut til å ha vært en liten økning. Norsk ungdom er likevel fortsatt blant dem som bruker minst rusmidler.

Alkoholbruken synker

Nesten 8 av 10 unge som deltok i undersøkelsen oppgir at de har drukket alkohol minst en gang i livet. Dette er en nedgang fra rundt 9 av 10 ved årtusenskiftet. I Norge var andelen like over 5 av 10. Bare Island og Kosovo hadde færre ungdommer som hadde drukket alkohol.

Regelmessig alkoholbruk er mindre vanlig. Knapt halvparten (47 prosent) sa de hadde drukket alkohol siste måned. I Norge var andelen 25 prosent. Av deltakerne i ESPAD var det 13 prosent som oppga at de hadde vært beruset siste måned. I Norge var andelen 8,6 prosent. Dette er en liten nedgang siden forrige ESPAD-studie fra 2015.

Tidlig alkoholdebut er mindre vanlig i Norge enn i resten av ESPAD-området. 13 prosent av norske ungdommer sier de drakk alkohol for første gang før de fylte 13 år, mot 33 prosent i gjennomsnitt for ESPAD-landene.

Nordisk drikkekultur

Selv om utbredelsen av alkohol synker, er norske ungdommer blant dem som drikker mest når de først drikker. Mens gjennomsnittsungdommen i ESPAD-studien drakk 4,6 alkoholenheter sist de drakk, oppga de norske ungdommene at de drakk 6,6 alkoholenheter. Dette gjenspeiler nok i noen grad den nordiske drikkekulturen (alle de nordiske landene med unntak av Island er blant topp ti i Europa), men også at norske ungdommer drikker relativt sjelden.

Selv om det er stor sannsynlighet for at de drikker seg beruset hvis de først drikker, er altså andelen som har vært fulle den siste måneden blant de laveste i Europa.

Del saken Facebook Twitter

Les våre artikler i kunnskapsbasen