Vinmonopolet - et sentralt virkemiddel i alkoholpolitikken

Vinmonopolet har stor støtte blant folk. Over 70 prosent ønsker en pol-ordning.

Publisert: 28. august 2015
Sist oppdatert: 21. september 2022
Ølglass som skåles.

Vinmonopolet har stor støtte blant folk. Foto: Pexels.

Vinmonopolet ble etablert i 1922 som et privat aksjeselskap under statlig kontroll, og fikk enerett på både import og salg av vin. Da forbudet mot sterkvin og brennevin opphørte, ble disse varene også inkludert i selskapet. Siden 1931 har selskapet vært heleid av staten og er i dag et av de viktigste virkemidlene i norsk alkoholpolitikk.

Vinmonopolet har stor støtte blant folk. Over 70 prosent ønsker en pol-ordning (Aftenposten 2013) og Vinmonopolet kom både i 2013 og 2014 på topp i TNS Gallups årlige omdømmeundersøkelse (TNS Gallup 2014). Vinmonopolets brede støtte i det norske folk viser at den restriktive alkoholpolitikken har høy legitimitet.

Bidrar til begrenset omsetning

Stortingsmeldingen Se Meg! (Meld. St. 30 2011-2012) presenterer flere viktige argumenter for å ha en monopolordning. Først og fremst bidrar ordningen til begrenset omsetning av alkohol. Videre innebærer et statlig monopol fravær av privatøkonomiske interesser, og at eierne dermed ikke søker profitt på samme måte som et privat selskap ville ha gjort. Stortingsmeldingen vektlegger at omsetningen av alkohol skjer i kontrollerte former, som handler både om åpningstid og tilgjengelighet, men også om sosial kontroll.

Vinmonopolet oppgir i sin årsrapport for 2013 at de har 288 utsalg og en nettbutikk. 89 prosent av Norges befolkning bor i en kommune med vinmonopol og 96 prosent bor nærmere enn 30 km til nærmeste utsalgssted. I 2012 ble det startet 11 nye utsalg, og i 2013 åpnet ytterligere 10.

Har blitt utfordret 

Alle nordiske land, bortsett fra Danmark, har en monopolordning lik Vinmonopolet. Monopolordningen for salg av alkohol har blitt utfordret i flere rettssaker, og den mest avgjørende er Franzén-saken fra EU-domstolen i 1997. Denne saken gjaldt det svenske Systembolaget, og domstolen avgjorde at et nasjonalt monopol på salg av alkohol er forenlig med EU-retten så lenge det er begrunnet med hensynet til folkehelsen. Denne dommen ble også avgjørende for Vinmonopolet. Monopolordningen har ikke vært utfordret gjennom EU-domstolen siden denne rettssaken (NOU 2012:2, 17.6.3).

Et annet viktig element ved ordningen er den sosiale kontrollen Vinmonopolet gjennomfører. Alle kunder vurdert som under 25 år, må vise legitimasjon ved betaling. Dette blir gjennomført både i butikker og ved utlevering av varen dersom varen er kjøpt på nettet. Det skal heller ikke selges alkohol til kunder i påvirket tilstand. Vinmonopolet jobber systematisk med kontroll av utsalgsstedene. Ifølge Vinmonopolets årsberetning for 2013 gjennomførte de 3,2 millioner alderskontroller, og hadde 13.000 avvisninger grunnet enten alder eller beruselse. Vinmonopolet kommer også godt ut i Juventes årlige skjenkekontroll (Juvente 2011, 2012, 2013). Vinmonopolet solgte i kontrollen for 2013 ikke alkohol til mindreårige i de 15 kjøpsforsøkene som ble gjort i ulike deler av landet. Vinmonopolet kom også best ut av salgsstedene for alkohol i kontrollene for 2011 og 2012.

Å øke folks forståelse, samt bidra til bevisstgjøring og kunnskap om skader som skyldes alkoholbruk, er del av Vinmonopolets mål. Vinmonopolet har årlige holdningskampanjer, der for eksempel langing av alkohol til mindreårige har vært et viktig tema.

Del saken Facebook Twitter

Les våre artikler i kunnskapsbasen