Én av seks amerikanere har et rusproblem

I 2022 benyttet 70 millioner amerikanere ulovlige rusmidler. Cannabis er mest utbredt. Det viser tall fra den årlige rusundersøkelsen til det amerikanske helse og sosialdepartementet.

Publisert: 15. november 2023
Sist oppdatert: 15. november 2023
Rosa piller nærbilde

Mer enn 112,000 amerikanere har dødd av overdose de siste 12 månedene. Foto: Shutterstock

National Survey on Drug Use and Health (NSDUH) gir et grundig bilde av rusbruk og mental helse blant amerikanere og utgjør et viktig grunnlag blant annet for narkotikapolitikken.

Få får behandling

For 2022 viste tallene at mer enn 48 millioner amerikanere hadde en eller annen form for rusmiddellidelse. Av disse fikk kun én av fire behandling for problemene sine.

Tallene viser at bruk av rusmidler i USA er økende, og at antallet mennesker med en rusmiddellidelse har steget med 2,5 millioner fra 2021 til 2022.

De viktigste funnene

Bakgrunnen for bekymringene er blant annet disse tallene:

  • Én av fire amerikanere rapporterte bruk av ulovlige stoffer i løpet av det siste året, totalt over 70 millioner mennesker. Når cannabis inngår i denne kategorien, er det fordi stoffet er ulovlig på føderalt nivå, men lovlig i flere delstater.
  • Marijuana var det mest utbredte illegale stoffet med 61,9 millioner brukere (22 prosent).
  • 8,8 prosent rapportere om bruk andre stoffer (24,7 millioner).
  • Nesten halvparten av amerikanere over 12 år (48,7 prosent) drakk alkohol.
  • For de under 21 år var tilsvarende tall 15,1 prosent. Rundt 20 prosent brukte cannabis.
  • 9,7 prosent av befolkingen scoret så høyt på screeningundersøkelser for narkotika at de ble definert å ha en misbruksdiagnose. Det er omtrent like mange som for alkohol (10,5 prosent).
  • Over 6 millioner amerikanere (2,2 prosent) hadde en opioidavhengighetsdiagnose.
  • 48 millioner, eller 17,3 prosent, av befolkningen hadde en eller annen form for rusmiddellidelse i 2022. For 11 millioner ble den karakterisert som alvorlig.
  • I 2022 misbrukte 991 000 personer i alderen 12 år eller eldre fentanyl.

Biden krever aksjoner

Tallene sjokkerer Biden-Harris administrasjonen, som ber kongressen om umiddelbart å gi sin støtte til forslagene som ligger inne for å styrke behandlingstilbudet og for å bekjempe narkotikahandelen.

Del saken Facebook Twitter

Les våre aktuelle artikler