Økning i antall cannabisutløste psykoser

Det er en klar og stabil økning blant cannabisutløste psykoser i Skandinavia, viser forskningsartikkel.

Publisert: 14. september 2022
Sist oppdatert: 7. oktober 2022
Nærbilde av cannabisblad.

- Norsk narkotikapolitikk er ikke perfekt, men vi gjør mye riktig. Da blir det feil å kaste seg rundt og skrote alt til fordel for det sosiale eksperimentet som legalisering av cannabis innebærer. Foto: Shutterstock.

Eline Borger Rognli, forsker hos RusForsk, har sammen med kollegaer fra Sverige, Danmark og Finland undersøkt forekomsten av rusutløste psykoser i de skandinaviske landene. Utgangpunktet er registreringsdata for perioden 2000-2016.

Derfor øker antall psykoser

Rognli sier til Oslo universitetssykehus at trenden er klar: Antall psykoser utløst av cannabis har økt betydelig. Hun opplever dette spesielt bekymringsfullt fordi blant de med cannabisutløst psykose får omtrent én av tre en schizofrenidiagnose senere.

Årsaken til økningen cannabisutløste psykoser forklares med:

- Økt forbruk

- Mer potente cannabisprodukter

Speiler bruksmønsteret i befolkningen


Ifølge Rognli var økningen i cannabispsykoser lik på tvers av landegrensene med omtrent en dobling i antall nye tilfeller fra starten til slutten av observasjonsperioden.

- Tallene på rusutløst psykose speiler bruksmønsteret i befolkningen. Cannabis er omtrent dobbelt så mye brukt i Danmark som i Norge. Tallene på cannabisutløst psykose er også dobbelt så høye i Danmark som i Sverige og Norge, sier forskeren til Oslo universitetssykehus.

Les hele forskningsartikkelen i tidsskriftet Psychological Medicine her.

Del saken Facebook Twitter

Les våre aktuelle artikler