Økt bruk etter legalisering

En fersk rapport fra Actis gir ny innsikt i hva som har skjedd i Canada og USA i kjølvannet av legaliseringen av cannabis.

Publisert: 14. februar 2023
Sist oppdatert: 13. februar 2023

Foto: BearFotos / Shutterstock.com

Les rapporten om erfaringer etter legalisering i sin helhet:  

I januar 2014 åpnet de første lovlige cannabisutsalgene i Colorado. I juli samme år fulgte Washington etter. Fire år etter det igjen ble cannabis for rusformål også legalisert i Canada.

I dag offentliggjør Actis en ny rapport som ser på erfaringene fra legalisering i USA og Canada. Den bygger på et omfattende materiale av nasjonale spørreundersøkelser, offentlige rapporter og aktuell forskning i årene før og etter legaliseringen.

Ikke overraskende

- Det som slår oss mest, er den økte bruken vi ser både i Canada og i de amerikanske legaliseringsstatene, sier Inger Lise Hansen, generalsekretær i Actis. – Dette bekrefte vår bekymring for hva som skjer når man gjør narkotika mer tilgjengelig. Vi vet fra alkoholfeltet at økt tilgjengelighet betyr økt bruk og flere skader. Selv om vi skal være forsiktige med å dirkete overføre erfaringene fra USA og Canada til Norge, må vi ta lærdom med erfaringene fra disse landene inn i diskusjonen om vår egen narkotikapolitikk, sier hun.

33 prosent økning

I rapporten kommer det frem at 18,5 prosent av befolkningen i de fem første legaliseringsstatene i USA oppgir nå at de bruker cannabis regelmessig. Det er en økning på 50 prosent siden utsalgene åpnet. I Canada har bruken økt med 33 prosent på tre år. De høyeste bruksnivåene finner vi blant unge voksne mellom 18 og 25 år. Nesten én av tre unge i de første amerikanske legaliseringsstatene oppgir at de bruker cannabis regelmessig, sammenliknet med én av fire før legaliseringen.

USA
31,4%
Andel som oppga bruk siste fire uker i de fem største legaliseringsstatene
Norge
2,4%
Andel som oppga bruk siste fire uker (FHI)
Canada
20%
Andel som oppga bruk siste tre måneder (StatCan - finnes ikke tall for siste fire uker)

Det svarte markedet består

Rapporten viser også at selv om det lovlige markedet tar andeler fra det svarte, så lever de illegale salgskanalene fortsatt i beste velgående. Det indikerer at totalmarkedet er blitt større. Den økte konkurransen mellom de lovlige aktørene har mye av skylden. Den har bidratt til flere utsalgssteder, lavere priser og en løpende lansering nye salgsdrivende produkter, mange av dem rettet mot yngre brukere.

Folkehelsen svekkes:

Selv om antallet studier er begrenset, ser man i USA og Canada signaler på en økning i cannabisrelaterte skader. Det gjelder blant annet dødelige trafikkulykker, akuttinnleggelser og forgiftningstilfeller blant barn. Cannabisbruk blant gravide har også økt.

- Rapporten sier ikke noe om omfanget av psykiske lidelser og avhengighetsutvikling, påpeker Hansen. – Fra forskningen vet vi imidlertid at dette utgjør en stor del av problemet med cannabisbruk. Hvem som er disponert for dette, vet vi ikke på forhånd. For Norges del har jeg derfor mer tro på målrette innsats for å forebygge rusbruk og å heve kunnskapsnivået i befolkningen, enn å senke terskelen for bruk ved å gjøre narkotika lovlig.

Sosialt eksperiment

Hun legger til: - I Norge har vi lav cannabisbruk i forhold til andre land. I 2022 var det kun 2,4 prosent av nordmenn som oppga bruk siste fire uker. Tilsvarende tall for de fem første legaliseringsstatene i USA er over 18 prosent. Norsk narkotikapolitikk er ikke perfekt, men vi gjør mye riktig. Da blir det feil å kaste seg rundt og skrote alt til fordel for det sosiale eksperimentet som legalisering av cannabis innebærer, mener Hansen.

Del saken Facebook Twitter

Les våre aktuelle artikler