Actis om overdosearbeidet: -Statsbudsjettet holder ikke mål

– Det er bred enighet om at overdosetallene må ned. Den enigheten gjenspeiles dessverre ikke i budsjettet som nå er lagt frem, sier Inger Lise Hansen, generalsekretær i Actis.

Publisert: 6. oktober 2022
Sist oppdatert: 6. oktober 2022

Statsbudsjettet holder ikke mål når det gjelder overdosearbeidet, sier Inger Lise Hansen. Foto: Shutterstock.

I forslaget til neste års statsbudsjett har regjeringen bevilget 18.7 millioner kroner til overdosearbeidet. Denne økningen - fra 14 millioner i fjorårets budsjett - er langt fra nok, og viser liten vilje til å prioritere dette viktige området.

- Actis mener at det trengs en dobling av innsatsen på overdosefeltet, altså 28 millioner kroner, for å vise at vi som samfunn tar overdosetallene på alvor. Vi håper derfor Stortinget finner ekstra midler i budsjettet, sier Hansen.

Nåværende overdosestrategi varer ut 2022. Viktige tiltak i strategien er kameratredning, utdeling av motgiften Nalokson, overdoseteam i de største byene og tiltak for å få folk til å bytte fra injisering til røyking av heroin (Switch-kampanjen). Regjeringen har varslet at en ny strategi vil komme på plass i høst, og mange er spente på innholdet i denne.

I 2021 ble det bevilget 14 millioner kroner øremerket over statsbudsjettet til overdosestrategien. Håpet er at den nye strategien setter ambisiøse mål. Disse kan bli vanskeligere å nå, gitt bevilgningene i regjeringens foreslåtte statsbudsjett.

- Stortinget har vedtatt en nullvisjon for overdoser. Hvis man mener alvor med dette, må man også avsette nok midler. Vi må legge langt mer penger i overdosestrategien hvis vi skal klare å redde flere, påpeker Hansen.

Nye risikogrupper

Arbeidet med å få ned overdosetallene blir med all sannsynlighet mer krevende fremover: Man ser en urovekkende utvikling av nye brukergrupper og nye stoffer. Det er kritisk at midlene som bevilges til overdosearbeid tar høyde for denne utviklingen.

26 prosent av fjorårets overdosedødsfall skyldes opioider. I tillegg har overdoser blant kvinner doblet seg fra 2013 og frem til i dag. Halvparten av kvinnene som døde av medikamenter i 2020, døde av lovlige, reseptbelagte piller foreskrevet av lege.

- Kvinner som er avhengige av smertestillende er ikke like godt kartlagt og kjent som andre brukergrupper. Vi ser derfor et økende behov for en strategi som målretter arbeidet mot flere grupper, og med en større verktøykasse. Vi vil ikke lykkes i dette arbeidet med budsjettet som nå er presentert, understreker Hansen. 

Actis ønsker at:

  • Overdosestrategien må være uten tidsbegrensning.
  • Strategien må revideres hvert tredje år for å fange opp nye trender og risikogrupper.
  • Kvinner og avhengige av sterke smertestillende medikamenter må få økt oppmerksomhet og egne tiltak.
  • Bevilgningene må dobles fra i fjor for å speile flere oppgaver, flere risikogrupper, utvidelse av kommunenettverket og økt utdeling av Nalokson.
Del saken Facebook Twitter

Les våre aktuelle artikler