Alkohol: Økte minstepriser i Skottland

I 2012 vedtok det skotske parlamentet å innføre en minstepris på alkohol. Bestemmelsen innebar at en alkoholenhet (dvs. 10 gram ren alkohol i Skottland) skal koste minst 50 pence.

Publisert: 18. april 2024
Sist oppdatert: 18. april 2024
Ølglass på bardisk.

Erfaringene fra de første fem årene med minstepriser viste redusert alkoholrelatert dødelighet. Foto: Pernille Huseby

Vedtaket kom som svar på økende alkoholproblemer, særlig knyttet til sterk sider som ble solgt på trelitersflasker. Disse produktene ga mye alkohol per krone og ble raskt en favoritt blant mennesker med problematisk alkoholforbruk.

Alkoholindustrien går til retten

Vedtaket utløste en rekke rettssaker fra alkoholindustrien, først i Skottland, senere i EU-domstolen. Innføringen av minstepriser ble derfor utsatt til 2018. Vedtaket inneholdt en såkalt "sunset clause", som innebærer at loven automatisk annulleres etter fem år dersom den ikke aktivt fornyes av parlamentet.

Loven fornyet

Etter en grundig evaluering og politisk prosess vedtok parlamentet i fjor å fornye loven, men da hadde det gått 10 år siden forslaget først ble vedtatt, og inflasjonen hadde spist opp mye av effekten. Mange mente derfor at det var på tide å øke minsteprisen.

Redusert dødelighet

Erfaringene fra de første fem årene med minstepriser viste redusert alkoholrelatert dødelighet, særlig av kroniske skader som leversykdommer, og alkoholrelaterte sykehusinnleggelser. 

Alkoholindustrien upåvirket

Skotske myndigheter anslår at man fikk 400 færre alkoholrelaterte dødsfall i løpet av femårsperioden og 8000 færre alkoholrelaterte sykehusinnleggelser. 

Samtidig fant man ikke at ordningen hadde hatt negative effekter for alkoholindustrien.

Denne uka vedtok parlamentet derfor å øke minsteprisen til 65 pence.

Del saken Facebook Twitter

Les våre aktuelle artikler