Behandlingstilbudet må reflektere behovene til rusavhengige og ikke helseforetakene

Denne uken gjennomførte helse- og omsorgskomiteen på Stortinget åpen høring om opptrappingsplanen for psykisk helse. Inger Lise Hansen i Actis brukte sine tilmålte tre minutter til å formidle følgende:

Publisert: 12. oktober 2023
Sist oppdatert: 17. oktober 2023
Ung mann ser mot solnedgangen.

Statsbudsjettet: Behandlingstilbudet må reflektere behovene til rusavhengige og ikke helseforetakene. Foto: Shutterstock

Rusbehandling og psykisk helse

Det er bra at regjeringen ønsker å redusere ventetiden for ruspasienter, men den må gjelde for tilgang til faktisk behandling og ikke til time hos vurderingsenhet.

Målet om å stoppe nedbygging av sengeplasser i psykiatrien må også gjelde for TSB- pasienter. Dette er personer som trenger tverrfaglig behandling over tid - også i døgnbehandling.

Actis frykter at et sterkt og ensidig fokus på poliklinisk behandling i nærmiljøet skal gjøre rusbehandlingstilbudet dårligere og mindre mangfoldig. Rusbehandlingstilbudet skal reflektere behovene til den rusavhengige og ikke behovene til helseforetakene. Derfor vil vi utfordre komiteen til å sette et tilsvarende mål om å stoppe nedbygging av døgnbehandling for TSB-pasienter som for pasienter i psykisk helsevern.

Barnevern

Ungdommer som i dag er i barnevernsinstitusjoner, har sterkt behov for et målrettet og tilrettelagt psykisk helsetilbud. I dag får ikke denne gruppen den oppfølgingen de trenger.

Ungdommene må fraktes fra institusjonen til BUP og blir avvist dersom de er ruset - gjerne med beskjed om å komme tilbake om tre måneder – da rusfri.

Vi snakker om ungdom med store utfordringer, psykisk uhelse og ofte rusproblemer som vi per dags dato ikke klarer å tilby samtidig og koordinert oppfølging. De trenger psykisk helsetilbud på institusjonen som de oppholder seg på.

En løsning kan være å få på plass tverrfaglig spesialisert behandling for unge, TSB UNG – for de som er under 16 år. Dette har vært omtalt i mange år, men fortsatt finnes det ikke noe godt helhetlig tilbud med samme kvalitet som TSB for voksne.

Det er uhørt at en ungdom som er innlagt på en barnevernsinstitusjon og har psykiske problemer blir avvist hos BUP og bedt om å være rusfri i tre måneder før hen kommer tilbake.

Stortinget må finne en varig løsning som kan styrke oppfølgingen av disse ungdommene.

Les hele høringsinnspillet her

Lav terskel og FACT- ung

Det er positivt at det i statsbudsjettet er lagt frem forslag om en nasjonal faglig standard og en koordinerende enhet for oppsøkende tjenester. I tillegg støtter vi en utvidelse av FACT Ung, men mener at den i økende grad må fokuseres på å fange opp unge med rusproblemer. 

I evalueringen av FACT Ung, kom det frem at få av de rekrutterte ungdommene har rusproblemer. For at unge med ROP-lidelser skal få hjelp, er det en forutsetning at de fanges opp i primærhelsetjenesten.

Vold og overgrep

Som det påpekes i Opptrappingsplanen har voldsutsatte økt risiko for psykiske utfordringer eller rusbruk.

ROP-pasienter har økt risiko for å utøve vold, men ikke minst for å bli utsatt for vold.

Likevel er personer i aktiv rus og de med psykiske lidelser de to gruppene som oftest opplever å bli avvist ved krisesentre.

Jobben med å sikre personer i aktiv rus rett til vern mot vold og tverrfaglig oppfølging er ennå ikke i mål.

Del saken Facebook Twitter

Les våre aktuelle artikler