Bekymringsfull pallplass

Denne uken ble de nyeste narkotikatallene fra Europa lagt frem, og Norge ligger høyt på lista over mest bruk.

Publisert: 13. juni 2024
Sist oppdatert: 13. juni 2024

Kokain er, etter cannabis, det nest mest brukte illegale stoffet i Europa. Foto: Shutterstock

Ifølge den nyeste rapporten fra EUs narkotikabyrå EMCDDA, har 4,2 prosent av nordmenn i alderen 15 til 34 år brukt kokain i løpet av det siste året. Det plasserer oss på en 3. plass i Europa.

Nytt av året

Det er første gang Norge ligger så høyt på statistikken.

– Tidligere har vi ligget på midten, eller i det lavere sjiktet, i Europa, sier Thomas Clausen, Professor og senterleder ved Senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF) ved Universitetet i Oslo til TV2.

Kokain er, etter cannabis, det nest mest brukte illegale stoffet i Europa, men vi ser at bruksmønstre varierer mellom landene.

Alkohol er fremdeles det mest utbredte rusmiddelet i Norge, og ifølge Clausen skjer bruken av kokain vanligvis i kombinasjon med andre rusmidler, som alkohol.

De norske tallene er samlet inn i 2022.

Tidligere forebygging

Generalsekretær i Actis Inger Lise Hansen, synes det er bekymringsfullt at vi ligger så høyt sammenlignet med resten av Europa.

- Dette viser at vi må være på ballen og forebygge fra tidligere alder, sier Hansen. – Tredjeplassen på en slik liste er ingen ønsket plassering å ha.

Kokain fikk mye oppmerksomhet i mediene i 2023.

- Det er viktig å huske på at 95,8 prosent ikke har brukt kokain det siste året. Mediefokuset kan bidra til en normalisering og skape et bilde av at alle bruker kokain. Det i seg selv kan føre til økt bruk, fortsetter Hansen.

Norge lenger ned på listen over cannabisbruk

Cannabis er fortsatt det desidert mest brukte illegale stoffet i Europa.

Basert på de siste undersøkelsene ligger cannabisbruk i aldersgruppen 15-34 år på rundt 15 prosent i, og det er flest menn som bruker stoffet. Blant 15- til 24-åringer hadde anslagsvis 18,6 prosent (8,8 millioner) brukt cannabis det siste året, og 9,7 prosent (4,6 millioner) hadde brukt stoffet den siste måneden. Det er anslått at cirka 1,3 % (3,7 millioner) av voksne (i alderen 15 til 64) er daglige eller nesten daglige cannabisbrukere.

Norge er nummer 16 på lista med 11 prosent (i aldersgruppen 16-34 år), det vil si i det nedre sjiktet i europeisk sammenheng. Tsjekkia ligger øverst på pallen med 22,9 prosent.

Nitazener

Fentanyl-bruken går ned, og er ikke lenger den største bekymringen på det europeiske markedet.

Vi ser en nedgang i innføringen av nye varianter, derimot ser vi at en ny gruppe stoffer som kalles Nitazener har dukket opp på markedet i flere land, inkludert Norge.

Nitazener er en gruppe sterke syntetiske opioider som har høy risiko for forgiftning og overdoser. Det er rapportert om enkelte dødsfall knyttet til Nitazener i Norge.

- Vi er bekymret for at disse stoffene skal få et fotfeste i Norge, og er noe vi må følge nøye med på i tiden fremover, avslutter Hansen.

Del saken Facebook Twitter

Les våre aktuelle artikler