Cannabis: Jo mer liberal politikk, jo mer bruk, viser ny undersøkelse

Den kjente professoren og forskeren Jonathan Caulkins har tatt for seg cannabisbruken i USA fra 1970-tallet til 2022. Han konkluderer med at bruken følger endringer i politikken: den går ned i perioder med strenge regler og øker i perioder med mer liberale regler.

Publisert: 26. juni 2024
Sist oppdatert: 26. juni 2024

Undersøkelsen til Culkins omfatter mer enn 1,6 millioner amerikanere, fordelt på 27 undersøkelser foretatt fra 1970 til 2022.

I en kommentar sier Jonathan Culkins at de store endringene i andelene som rapporterer cannabisbruk, spesielt daglig eller nesten-daglig, tyder på at endringene i faktisk bruk har vært betydelige.

Han fortsetter: - Det er slående at hyppig cannabisbruk nå rapporteres oftere enn hyppig drikking.

Antall dager med bruk sier mer

Mens mange cannabisstudier nøyer seg med å telle antall personer som har brukt cannabis siste år eller siste måned, har Caulkins boret dypere i tallene ved å telle "antall bruksdager". Det er rimelig å anta at skadeomfanget henger tettere sammen med dette tallet enn antallet brukere.

Stor forskjell før og etter legaliseringen

Caulkins finner at andelen amerikanere som har brukt cannabis det siste året, har økt med 120 prosent fra 2008 – før kommersialiseringen av medisinsk cannabis og legaliseringen – til 2022. Antallet "bruksdager" har i samme periode økt med nesten det dobbelte, 218 prosent.

Cannabisbruken ligger altså på et helt annet nivå enn før legaliseringen.

Flere bruker cannabis daglig, enn alkohol

I 2022 ble det for første gang rapportert flere daglige og nesten-daglige brukere av cannabis enn av alkohol (17,7 millioner vs. 14,7 millioner).

42 prosent av dem som svarer at de har brukt cannabis siste måneden (det som ofte defineres som "regelmessige cannabisbrukere"), oppgir at de bruker stoffet daglig eller nesten daglig.

Politikk og bruk henger sammen

- Disse trendene speiler endringer i politikk, med nedgang i perioder med strengere regler og vekst i perioder med mer liberale regler, forklarer Caulkins.

Han presiserer at dette ikke nødvendigvis betyr at politikken alene har drevet endringene i bruk, men kan ha vært uttrykk for endringer i den underliggende kulturen og holdningene.

- Men uansett hvilken vei årsakspilene peker, ser cannabisbruk nå ut til å være på et fundamentalt annet nivå enn det var før legaliseringen.

Del saken Facebook Twitter

Les våre aktuelle artikler