«På grunn av stor pågang er det noe ventetid før oppstart av behandlingen»

En kvinne finner ut at ektemannen har opparbeidet seg en gigantisk spillegjeld. Hun stiller ett krav for ikke å forlate ham: Du skal gå i terapi.

Publisert: 18. november 2022
Sist oppdatert: 21. november 2022
Stadig flere sliter med pengespill

To ekstra årsverk er det som skal til for at Fjernbasert behandling for spillavhengige skal kunne opprettholde det lavterskeltilbudet programmet skal være - uten ventelister, uten ventetid. Foto: Pexels

Dette ultimatumet er det som skal til for at ektemannen tar grep. Hos fastlegen får han imidlertid beskjed om at det er tre måneders ventetid på behandling.

Det er det ikke hos det fjernbaserte behandlingstilbudet til TSB-Sykehuset Innlandet. Det vil si; det skulle ikke ha vært det.

Dekker hele landet

Fjernbasert behandling av spillavhengige skal være et lavterskeltilbud hvor de med spillproblemer skal kunne få hjelp raskt. Det er det eneste av sitt slag i Norge. Programmet går over 12 uker, og er et fullverdig behandlingsopplegg som foregår over telefon og ved hjelp av arbeidsoppgaver på nett. Dermed dekker det hver eneste krik og krok av landet, og når både de som bor vanskelig til, og de som ennå ikke er klare for å starte opp med for eksempel gruppeterapi.

Og behovet er der; Over 170 000 nordmenn har spillproblemer eller er i risikosonen for å få det. Samlet sett estimeres de samfunnsøkonomiske kostnadene av problemspilling i Norge til 5,14 milliarder kroner (2019). Av disse utgjør behandling for spilleproblemer 157.5 millioner kroner i året, mens kostnaden for pårørende er estimert til nesten 1,4 milliard. Et anslag på 51 spillrelaterte selvmord i 2019, understreker alvoret. Behovet for behandling av spillavhengige er derfor stort.

Overarbeidet

- Det vi får høre, er at på kontoret hos Fjernbasert behandling av spilleavhengige på Sanderud, sitter det to overarbeidede behandlere som ikke er i nærheten av klare å ta unna alle henvendelsene fra fortvilede spillavhengige, sier Inger Lise Hansen, generalsekretær i Actis. – Det viser at de dekker et viktig behov, særlig fordi terskelen er så lav for å ta kontakt, pluss at de kan gi et hjelpetilbud mens den spillavhengige fortsatt er motivert.

Trenger flere behandlere

Fjernbasert behandling av spilleavhengige oppgir selv at to ekstra dagsverk vil løse mye. Da vil de få den kapasiteten de trenger for å gi enda raskere hjelp for eksempel til han eller hun som nettopp har hatt den vanskelige samtalen hjemme. Da vil de også kunne følge ham opp i den kritiske perioden etter behandlingen, hvor alt handler om å unngå tilbakefall.

Mye for pengene

- Et tilbud med to behandlere er sårbart, påpeker Hansen. – Når to ekstra årsverk er det som skal til for å opprettholde det lavterskeltilbudet programmet skal være - uten ventelister, uten ventetid - så er dette noe regjeringen må prioritere. 

- Nå som forhandlingene om statsbudsjettet er i gang, ber Actis derfor om en bevilgning på 1,6 millioner kroner til Fjernbasert behandling for spilleavhengige, TSB- Sykehuset Innlandet, sier Inger Lise Hansen.

Del saken Facebook Twitter

Les våre aktuelle artikler