Alkohol i arbeidslivet: En yrkesgruppe skiller seg ut

En ny rapport fra FHI avdekker at 15 prosent av norske arbeidstakere har et risikofylt alkoholforbruk. Menn har nesten tre ganger så høy forekomst av risikodrikking som kvinner. Håndverkere kommer dårligst ut.

Publisert: 24. januar 2024
Sist oppdatert: 24. januar 2024
byggeplass

I følge FHI-rapporten skiller håndverkere, en yrkesgruppe med en stor andel menn, seg ut med ekstra høy forekomst av risikodrikking. Foto: Shutterstock

Rapporten, som er basert på årlige data gjennom 10 år (2013-2022) fra et representativt utvalg arbeidstakere i Norge, viser at 88 prosent har drukket alkohol i løpet av de siste 12 månedene. 

Mer enn 15 prosent har et risikofylt alkoholbruk, noe som innebærer potensiale for negative konsekvenser og/eller avhengighetsskapende atferd.

Cirka 20 prosent rapporterte bruk av reseptbelagte smertestillende legemidler i løpet av de siste 12 månedene. 

Økning i cannabisbruk blant kvinner

Rundt tre prosent oppga å ha brukt cannabis i samme periode. Det en markant økning i bruken blant yngre (20-40 år) kvinnelige ansatte fra 2021 til 2022, som nå er på nivå med menn i samme aldersgruppe.

Mer kokain

Det har også vært en betydelig relativ økning i kokainbruk de siste to årene, spesielt blant unge mannlige medarbeidere. Andelen som bruker kokain er likevel forholdsvis lav, med tre prosent for menn og en prosent for kvinner.

Mest alkohol i mannsdominerte yrker

Mannlige arbeidstakere har nesten tre ganger så høy forekomst av risikodrikking som kvinner. Håndverkere, en yrkesgruppe med en stor andel menn, skiller seg ut med høy forekomst av risikodrikking.

Del saken Facebook Twitter

Les våre aktuelle artikler