Mindre sprøytebruk

Økning i alternative inntaksmåter og reduksjon i sprøytebruk blant personer med alvorlig rusmiddelbruk.

Publisert: 12. desember 2023
Sist oppdatert: 13. desember 2023
Sprøyte, piller og pulver.

Samlet sett var det mer heroin- og kokainbruk i utvalget i denne enn i de foregående datainnsamlingene.  Foto: Shutterstock.

For tredje gang siden 2013 har FHI gjennomført en undersøkelse om rusmiddelbruk blant personer rekruttert fra lavterskel tiltak og gateplan.  Den gir et øyeblikksbilde av rusmiddelbruken blant personer som nylig har brukt opioider og/eller sentralstimulerende midler med tilholdssted i flere norske byer.

Undersøkelsen forteller at blant personer med problematisk rusmiddelbruk, hadde 63 prosent injisert rusmidler med sprøyte siste fire uker. Samtidig var det betydelig flere som hadde sniffet eller røyket amfetamin, heroin og kokain sammenlignet med de to foregående datainnsamlingene.

FHI skriver at siden den første nasjonale overdosestrategien ble lansert i 2014, har det vært fokus på alternative inntaksmåter som et overdoseforebyggende tiltak.

– Det kan være at den høye andelen som rapporterte andre inntaksmåter enn sprøyte i årets undersøkelse, kommer som en følge av dette, sier seniorforsker Linn Gjersing ved FHIs avdeling rusmidler og tobakk.

Flere drakk alkohol

Tallene viser også høyere alkoholbruk. 64 prosent av deltakerne hadde drukket alkohol siste fire uker, og 23 prosent av deltakerne hadde drukket daglig eller nesten daglig. I 2013 var tilsvarende tall 57 og 9 prosent.

I tillegg hadde åtte av ti deltakere brukt beroligende piller (benzodiazepiner). Blant de som brukte sprøyte hadde nesten en fjerdedel injisert opioider samtidig som de inntok disse legemidlene. Det meste av legemiddelbruken var ikke forskrevet av lege.

– Samlet sett var det mer heroin- og kokainbruk enn i de foregående datainnsamlingene. Selv om det meste av økningen var en følge av andre inntaksmåter enn sprøyte, er det overdosefare når dette kombineres med bruk av alkohol eller beroligende piller, sier Gjersing.

Rekordbeslag av kokain

Gjersing sier at mer bruk av alkohol samsvarer med obduksjonsstatistikken fra Oslo universitetssykehus, som viser en økning fra 2013 til 2022 i antall saker med påvist alkohol. I tillegg har politiet rapportert om færre, men vesentlig større heroinbeslag, og rekordbeslag av kokain i første halvdel av 2023. Sammenlignet med fjoråret rapporterte politiet om 30 prosent flere kokainbeslag første halvår i 2023.

Ler mer her

Del saken Facebook Twitter

Les våre aktuelle artikler