Frykter for mangfoldet

Helse Sør-Øst skal inngå rammeavtaler med ideelle aktører på rusfeltet for inntil 1,4 milliarder kroner i 2025. – Kriteriene er et skritt i retning av å gjøre tilbudene mer enhetlige og strømlinjeformet. Vi trenger mangfoldet, mener Inger Lise Hansen.

Publisert: 15. desember 2023
Sist oppdatert: 15. desember 2023
Ung mann ser mot solnedgangen.

Anbudet til Helse Sør-Øst kunne i enda større grad tatt hensyn til at mennesker som skal til rusbehandling er ulike og har forskjellige behov og ønsker. Foto: Shutterstock

Ideell sektor har ventet i spenning på anbudet fra Helse Sør-Øst for kjøp av behandlingsplasser innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). Mange har fryktet at anbudsprosessen vil signalisere en endring i oppfatningen av den rollen ideelle organisasjoner spiller innen rusfeltet, med kriterier og krav som det vil være umulig å oppfylle. Dette vil i så fall gå hardt utover mangfoldet i behandlingstilbudet.

Inger Lise Hansen mener at anbudsdokumentene som ble kunngjort i dag, i for liten grad tar hensyn til at mennesker som skal til rusbehandling er ulike og har forskjellige behov og ønsker.

Trenger medikamentfrie tilbud

- Blant annet må ideelle kunne levere medikamentfrie rusbehandlingstilbud når de kan vise til gode resultater med andre metoder. LAR-pasienter skal få sine behov ivaretatt, men vi må også sikre rettighetene til dem som ikke ønsker medikamentell behandling.

Hansen mener også at det må bli en stopp i nedbyggingen av sengeplasser for ruspasienter.

- Regjeringen har i Opptrappingsplanen for psykisk helse satt seg et mål om å stoppe nedbyggingen av døgnplasser i psykiatrien. Dette bør også gjelde for TSB.

Mange i faresonen

Samtidig er Hansen glad for at kun ideelle leverandører kan levere tilbud på behandlingstjenestene og ikke kommersielle selskaper. Hun tror likevel ikke at det blir enkelt å skaffe seg en rammeavtale med Helse Sør-Øst. Mange vil slite med å oppfylle kriteriene og risikerer å miste finansieringen.

Rammeavtalene med Helse Sør-Øst vil gjelde fra 1. januar 2025 til 31. desember 2028 med mulighet for Helse Sør-Øst til å forlenge kontraktene til inntil åtte år.

Helse Sør-Øst har delt anskaffelsen i disse kategoriene:

  • Døgnbehandling ROP unge voksne (18-26 år) inntil 9 måneder – 4 380 døgn
  • Døgnbehandling ROP voksne (fra 18 år) inntil 9 måneder – 12 775 døgn
  • Døgnbehandling korttid inntil 3 måneder – 36 500 døgn
  • Døgnbehandling korttid inntil 3 måneder – 18 250 døgn
  • Døgnbehandling langtid inntil 6 måneder – 74 825 døgn
  • Døgnbehandling langtid inntil 9 måneder – 66 795 døgn
  • Døgnbehandling gravide inntil 6 måneder etter fødsel og familie inntil 9 måneder –
  • 7 300 døgn
  • Poliklinikk – 25 700 konsultasjoner

Kjønnsspesifikk behandling

- Det er positivt at anbudsdokumentene presiserer at det skal være fokus på kjønn. Vi håper dette åpner døren for at de som driver kjønnsspesifikk behandling, får fortsette med dette. Det må fremdeles være rom for at særlig kvinner som har vært utsatt for vold, kan kjenne på trygghet under behandlingen, sier Hansen.

Aktørene har fram til 13. februar på seg til å fylle ut søknadsdokumentene. Tildelingen er planlagt å skje i mai 2024. 

Helse Sør-Øst opplyser at vurderingen baserer seg på en vekting mellom pris og kvalitet, hvor pris teller 60 prosent og kvalitet teller 40 prosent.

Del saken Facebook Twitter

Les våre aktuelle artikler