- Gir svar på viktige utfordringer

Rushåndhevingsutvalget kommer med flere forslag som kan bidra til at vi som samfunn blir bedre i stand til å beskytte barn og unge mot narkotika og holde rusbruken i samfunnet lavest mulig.

Publisert: 20. juni 2024
Sist oppdatert: 20. juni 2024

Mehl mottar utredningen fra utvalgsleder Hans-Petter Jahre.  

Tirsdag ettermiddag mottok justisminister Emilie Enger Mehl Rushåndhevingsutvalgets utredning for håndheving av mindre narkotikaovertredelser.

- Vi har etterlyst avklaringer for at flere ungdom kan fanges opp og få hjelp. Utredningen inneholder flere forslag som kan bidra til å oppheve noe av det vakuumet vi har sett den siste tiden, hvor ungdom som trøbler med rus går under radaren, mener Inger Lise Hansen.

Oppdraget til utvalget har blant annet vært å se på politiets virkemidler for å avdekke bruk og besittelse av narkotika, og hvordan politiet bedre kan forebygge narkotikabruk. Utvalgsleder Hans-Petter Jahre la ikke skjul på at mandatet har vært krevende, noe også rapporten bærer preg av: den har blitt på over 450 sider.

Les hele rapporten her.

Flere vil få hjelp

- Vi har en plikt til å beskytte barn og unge mot narkotika og sikre befolkningen god helse i tråd med barnekonvensjonen. Forbudet mot narkotika har en normgivende effekt og brudd må møtes med reaksjoner. Vi er fornøyde med at utvalget er så tydelige på at det er hjelp og tilbud om behandling som skal være normalreaksjonen i saker som omhandler ungdom som begår mindre narkotikaovertredelser, sier Hansen.

Oppmøte hos rådgivende enhet settes som vilkår for betinget påtaleunnlatelse. Dette gjør at flere unge sluses inn i hjelpeapparatet og får hjelp med rusutfordringene sine.

Åpner for tre oppmøter hos rådgivende enhet

Actis har lenge vært kritiske til at unge kun får ett møte med rådgivende enhet. Vi har påpekt at det trengs langsiktig og forpliktende oppfølging for å komme ut av en vanskelig livssituasjon eller et dårlig miljø.

- At det åpnes for inntil tre oppmøter er vi svært positive til. Det øker muligheten for å skape tillit og gode relasjoner, og legger til rette for eventuell videre støtte eller helsehjelp.

Actis mener det er avgjørende at det utarbeides en nasjonal minstestandard for hva ungdom kan forvente av hjelp i rådgivende enhet. Denne minstestandarden må inneholde hjelp med å fullføre skole eller få seg jobb, delta på fritidsaktiviteter og få hjelp til å finne underliggende problemer som fører til rusbruk.

Rusmiddelavhengige skal ikke straffes

For personer med en rusmiddelavhengighet foreslår utvalget ubetinget påtaleunnlatelse eller straffutmålingsfrafall. Det er tverrpolitisk enighet om at rusmiddelavhengige ikke skal straffes eller i fengsel for sin rusbruk. Dette støtter Actis fullt ut.

Når det gjelder avdekking, påpeker utvalget at så lenge mindre narkotikaovertredelser skal være straffbart, bør politiet også ha tilgang til virkemidler som muliggjør effektiv håndheving. Det understrekes at tiltakene må være forholdsmessige i hvert enkelt tilfelle, og at definisjonen av hva som er forholdsmessig må lovfestes. Utvalget fremhever spyttprøver som det viktigste enkelttiltaket for å avdekke bruk.

- Det må være mulig å avdekke og bevise bruk av narkotika for at ungdom skal kunne komme til rådgivende enhet og dermed i kontakt med hjelpeapparatet på et tidlig tidspunkt. Spyttprøver fremstår som en minst mulig inngripende metode, sier Inger Lise Hansen.

Utvalget fikk også i oppdrag å foreslå et rettslig innhold i begrepet rusmiddelavhengig. Dette har vist seg å være svært vanskelig og at definisjonen må basere seg på skjønn og avgjøres av domstolen, sa Jahre. Varighet av misbruk, omfang av rusbruk og graden av kontroll, må stå sentralt i skjønnsvurderingen.

Utredningen vil nå bli sendt ut på høring.

Del saken Facebook Twitter

Les våre aktuelle artikler