Global alkoholkonferanse i Cape Town

24.-26. oktober arrangerte Global Alcohol Policy Alliance den sjuende globale alkoholkonferansen. I år ble konferansen holdt i Cape Town, Sør-Afrika.

Publisert: 7. november 2023
Sist oppdatert: 17. november 2023

Generalsekretær i FORUT, Ida Oleanna Hagen, på talerstolen i Cape Town. Foto: FORUT

Temaet for konferansen var «Investing in people before profits». Gjennomgangstemaet var behovet for å regulere alkohol på en måte som beskytter befolkningens helse, velferd og økonomiske utvikling.

Tre tiltak

Basert på forskning har Verdens helseorganisasjon identifisert de tre mest kostnadseffektive virkemidlene for å redusere alkoholskader: alkoholavgifter, tilgjengelighetsbegrensninger og forbud eller restriksjoner på alkoholreklame.

Disse tre tiltakene er blant hjørnesteinene i norsk alkoholpolitikk, men globalt er det de færreste landene som har fulgt anbefalingene fra Verdens helseorganisasjon. En viktig årsak er at slike tiltak møter sterk motstand fra økonomiske interesser som ønsker å markedsføre produktene sine overfor gamle og nye kunder.

Både i vår del av verden og i det globale sør øker oppmerksomheten om de alkoholrelaterte skadene, og mange land har, eller er i ferd med å innføre politiske tiltak for å redusere alkoholskader.

Alkoholreklameforbudet

Blant 521 påmeldte deltakerne fra 55 land var også Actis representert. Actis’ internasjonale leder, Stig Erik Sørheim, bidro med et innlegg om norske erfaringer med alkoholreklameforbudet, som ble vedtatt for 50 år siden i år.

Selv om alkoholreklameforbudet er blant de anbefalte tiltakene på Verdens helseorganisasjons liste, har de færreste landene innført effektive restriksjoner på markedsføring. Norge er blant de få landene som har et helhetlig og omfattende reklameforbud som også dekker internett og sosiale medier. De norske erfaringene er derfor av interesse for mange som jobber med alkoholpolitikk i andre land.

Actis var ikke alene fra Norge. Bistandsorganisasjonen Forut er en aktiv bidragsyter i Global Alcohol Policy Alliance og var sentrale i planlegging av konferansen. Forut kombinerte konferansen med et tredagers møte med sine partnere fra det globale sør.

Les mer om konferansen her

Actis’ internasjonale leder, Stig Erik Sørheim, bidro med et innlegg om norske erfaringer med alkoholreklameforbudet. Foto: Department of Social Development

Del saken Facebook Twitter

Les våre aktuelle artikler