Hasjfri på åtte uker

Hasjavvenningsprogrammet (HAP) virker. Det er konklusjonen i den nylig publiserte HAP-2 evalueringen.

Publisert: 25. august 2022
Sist oppdatert: 17. september 2022
Hasjfri på åtte uker

HAP er et gratis tilbud til unge som ønsker å trappe ned på, ha en pause i, eller slutte med cannabis. Foto: Freepik

HAP er et lavterskel avvenningsprogram for cannabis utviklet i Sverige på 90-tallet. I dag er det i bruk flere steder i Norge. En egen app er en viktig del av programmet, som først og fremst retter seg mot de under 25.

Evalueringen som ble publisert rett før sommeren, fulgte et utvalg på 102 deltakere i fire byer som ønsket å slutte eller trappe ned sin cannabisbruk.

Tre av fire sluttet helt

I oppsummeringen fremkommer det at 75 prosent av deltakerne fullførte det åtter uker lange programmet i henhold til planen. Alle rapporterte en betydelig nedgang i hasjbruken sin og tre av fire hadde sluttet helt med å ruse seg etter de åtte ukene. Tre måneder senere var tilsvarende tall en av fem (22 prosent).

I tillegg til nedgangen i forbruk, så man også en markant reduksjon i psykiske plager og de fleste oppga å ha fått en bedre hverdag.

Et samtaletilbud

Hasjavvenningsprogrammet er et samtaletilbud som typisk består av individuell oppfølging over åtte til ti uker med møter to til tre ganger i uken. Metoden bygger på at brukerne må gjennom en fysisk, en psykisk og en psykososial fase for å slutte med cannabis.

Bak evalueringen står: John-Kåre Vederhus, Malin Rørendal, Madelene Skårdal, Marianne Otterstad Næss, Thomas Clausen, Øistein Kristensen.

Del saken Facebook Twitter

Les våre aktuelle artikler