- Helse Sør-Østs anbud truer mangfoldet i rusbehandlingen

Denne uken fikk vi både sykehustalen til helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol og anbudet fra Helse Sør-Øst på kjøp av rusbehandling. Henger ikke sammen, mener Inger Lise Hansen.

Publisert: 19. januar 2024
Sist oppdatert: 19. januar 2024
kjerkol holder sykehustale

Vi forventer at reformen til Kjerkol og regjeringen inneholder konkrete tiltak blant annet for å redusere skadelig drikking, få flere i behandling og trygge de alkoholfrie sonene. Foto: regjeringen.no

Ideell sektor har lenge ventet på anbudet fra Helse Sør-Øst. Da det endelig kom i desember i fjor, var det to måneder etter planen. Noen timer senere var anbudet trukket tilbake, før det endelig ble kunngjort igjen torsdag denne uken.

Ideelle ikke skjermet

Da ble det klart anbudsrunden ikke blir skjermet for ideelle aktører. De må konkurrere med kommersielle selskaper om avtalene.

Helse Sør-Øst legger også opp til en reduksjon i antall døgnplasser fra dagens 739, til 605, altså en nedgang på 134 døgnplasser. I tillegg kommer kutt i langtidsbehandling fra 12 måneder ned til 6-9 måneder.

Uklare prioriterer

- Jeg er skuffet at over Helse Sør-Østs anbud ikke skjermer de ideelle organisasjonene, sier Inger Lise Hansen, generalsekretær i Actis. – Det er akkurat dette vi har fryktet. Helse Sør-Øst sier de vil vekte pris høyest, og da vil mange ideelle tape i konkurransen og må i verste fall avvikle. Dette går imot regjeringens mål i Hurdalsplattformen om å styrke samarbeidet med ideelle aktører.

Kjerkol må sette makt bak kravene

Hansen mener anbudet til Helse Sør-Øst ikke henger sammen med det helse- og omsorgsministeren sa i sykehustalen sine noen dager før. Kjerkol poengterte da at døgnkapasiteten på rus og psykiatri skal opp - i anbudet legger helseforetaket opp til det motsatte.

- Når antallet døgnplasser skal reduseres med nesten 20 prosent, samtidig som det blir kutt i langtidsbehandling fra 12 ned til 6-9 måned, så er man langt unna den satsingen Ingvild Kjerkol kommer med i sykehustalen. Hun må sette makt bak kravene, og sørge for at helseforetakene leverer på det hun ber dem om.

En farlig forenkling

Helse Sør-Øst ønsker en satsning på poliklinisk behandling på bekostning av døgnbasert behandling. Hansen mener det vitner om en forestilling om at alle med rusproblemer er like. En slik forenkling hindrer individuell valgfrihet for rusavhengige, og øker risikoen for tilbakefall.

- Poliklinisk behandling passer for noen, men ikke for alle. Mange med rusproblemer har behov for å komme seg vekk fra rusmiljøet og ha trygge rammer. Er du uten fast bosted, eller lever et kaotisk liv, er det vanskeligere å nyttiggjøre seg av poliklinisk behandling.

Mangfoldet forsvinner

Hansen er bekymret for at kriteriene i anbudet til Helse Sør-Øst er så rigide, at mange rusinstitusjoner må fjerne det som gjør dem unike og som de bygger behandlingen sin på. De passer ikke inn i malen. Dermed forsvinner mangfoldet, og det begrenser muligheten for den rusavhengige til å velge en behandling som passer for seg.

Kvinnekollektivet Arken i fare

I det nye anbudet er som Hansen har fryktet, kjønnsbaserte behandling fjernet. Dette er strikk i strid med anbefalingene fra blant annet Kvinnehelseutvalget. Det gjør at Kvinnekollektivet Arken står i akutt fare for å måtte legge ned. Dette er det eneste tilbudet her til lands som kun driver kvinnespesifikk behandling.

- Her som flere andre steder, er det til syvende og sist sårbare, rusavhengige personer som vil lide hvis institusjonen må legge ned, sier Inger Lise Hansen. 

Om anbudet

Helse Sør-Øst RHF skal inngå rammeavtaler med private leverandører om kjøp av behandlingstilbud innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). Både ideelle og kommersielle leverandører, som kan yte tjenesten innenfor helseregion Sør-Øst, kan levere tilbud. Fristen for å levere tilbud er 24. februar. Rammeavtalene vil gjelde fra 1.1.2025 og i fem år fremover. 

Del saken Facebook Twitter

Les våre aktuelle artikler