Ifølge WHO drikker norske ungdommer mindre enn jevnaldrende i andre land

Undersøkelsen avdekket at ungdom i Storbritannia og Danmark har det høyeste alkoholforbruket.

Publisert: 7. mai 2024
Sist oppdatert: 8. mai 2024
Vi oppfordrer influensermiljøet til å gjennomføre grep for å øke bevisstheten rundt hvordan alkohol presenteres i sosiale medier. Foto: Shutterstock

Generelt drikker norske ungdommer mindre enn sine jevnaldrende i andre land. Foto: Shutterstock

Nylig ble den omfattende HEVAS-undersøkelsen (The Health Behaviour in School-aged Children) fra Verdens helseorganisasjon (WHO) publisert. Denne studien analyserer alkohol-, tobakk- og cannabisbruk blant barn i alderen 11, 13 og 15 år i 44 land i Europa, Sentral-Asia og Canada.

Her er noen av funnene:

Alkohol:

Generelt drikker norske ungdommer mindre enn sine jevnaldrende i de andre landene. Det gjelder både blant gutter og jenter.

  • Totalt svarte 35 prosent av utvalget at de hadde prøvd alkohol. For Norge lå gjennomsnittet rett under 30 prosent.
  • Blant ungdom som har brukt alkohol regelmessig, lå også Norge langt nede på listen, med 16 prosent versus 20 prosent for resten av utvalget.
  • Syv prosent av de spurte oppga at de har vært overstadig beruset en eller flere ganger. Her lå Norge en prosent høyere enn snittet.

Undersøkelsen avdekket at Storbritannia og Danmark har høyest alkoholforbruk blant ungdommer: 35 prosent av 11-åringene, 53 prosent av 13-åringene i Storbritannia, og 83 prosent av 15-åringene i Danmark har en eller annen gang drukket alkohol.

Cannabis:

Når det gjelder cannabis bruk, var ikke Norge med i undersøkelsen. Men tallene som fremkom viste følgende:

  • 12 prosent av 15-åringene hadde brukt cannabis.
  • Det er betydelig variasjon i bruken, fra 23 prosent av guttene i Skottland og 25 prosent av jentene i Canada, til mindre enn 1 prosent i Tadsjikistan.
  • Seks prosent av 15-åringene rapporterte regelmessig cannabisbruk. Øverst på listen lå Bulgaria (19 prosent) og for jenter, Canada (15 prosent).
Del saken Facebook Twitter

Les våre aktuelle artikler