Julehilsen fra generalsekretær Inger Lise Hansen

Ditt engasjement på rusfeltet har betydning enten du er frivillig, jobber på rusfeltet eller har en interesse for ruspolitiske og rusfaglige spørsmål. Det er sammen vi utgjør forandring til det bedre, skriver Inger Lise Hansen i sin julehilsen.

Publisert: 8. desember 2022
Sist oppdatert: 21. desember 2022
Portrettbilde av Inger Lise Hansen.

Generalsekretær Inger Lise Hansen ønsker alle en riktig god jul.  

Julehilsen 2022

Frivillig og ideell sektor utgjør en forskjell på rusfeltet

Kjære deg,

Vi i Actis ønsker alle våre mottakere av nyhetsbrevet en riktig god jul – og et godt nytt år. Ditt engasjement på rusfeltet har betydning enten du er frivillig, jobber på rusfeltet eller har en interesse for ruspolitiske og rusfaglige spørsmål. Det er sammen vi utgjør forandring til det bedre.

I 2023 venter regjeringens nye forebyggings – og behandlingsreform og ny folkehelsemelding pluss mange andre viktige saker for oss som skal peke retning for ruspolitikken de neste årene.

Innenfor Actis paraplyen jobber vi med forebygging, behandling, ettervern, bruker og pårørendestøtte og utgjør en vesentlig forskjell for mennesker. Den bredden gir oss en unik posisjon til å få innsikt i utfordringene på rusfeltet – og betydningen av de ulike områdene vi jobber på.

For litt siden inviterte vi til vår årlige Desemberkonferanse med rekordhøy deltakelse – med gutter utenforskap og rus på dagsorden. Vi har uten tvil utfordringer på rusfeltet, men vi tror ikke svaret er å legalisere narkotika. Flere stemmer har tatt til orde for dette det siste halve året. Vi mener det er et stort sosialt eksperiment å gjøre narkotika lovlig. Den risikoen er vi ikke villig til å ta. Vi må heller sikre bedre behandlingstilbud og ettervern, økt kunnskap og bedre forebygging for å hindre at flere personer begynner å trøble med rus.

Utfordringene knyttet til ensomhet og utenforskap løses ikke med politiske tiltak og økonomiske bevilgninger alene. Betydningen av frivillige krefter, naboer som våger å blande seg, aktiviteter drevet av foreninger og lokale initiativ - kan skape betydningsfulle ringvirkninger. Politiske vedtak og innrettinger kan stimulere til private bidrag og at frivillige og ideell sektor kan blomstre.

Vi har feiret frivilligheten gjennom Frivillighetens år 2022. Verdien av frivillig sektor må anerkjennes hele tiden, uavhengig av markeringer og feiringer. Hver og en av oss kan bety en forskjell – på rusfeltet gjør frivillige krefter en kjempeinnsats hver dag. Dette arbeidet må styrkes og stimuleres i årene fremover slik at vi kan redusere rusproblemer for den enkelte og samfunnet som helhet.

Jeg ønsker dere en riktig fin og fredfull jul - og et rikt og spennende nytt år,

Julehilsen fra Actis

Inger Lise Hansen

Generalsekretær

Del saken Facebook Twitter

Les våre aktuelle artikler